MEGAMOCNI

Powstał podręcznik pisma migowego

Kraków migowe pismo podręcznik SignWriting Tarnów

Dodano 2013-02-06 12:37:51 | Autor: Emil Kowalski

W ramach projektu „Innowacyjne metody nauczania szansą na awans edukacyjny” realizowanego przez Centrum Zespołów Analityczno - Strategicznych (CZAS) wspólnie z Polskim Związkiem Głuchych o. Małopolska, powstał pierwszy w Polsce podręcznik do nauki pisma migowego. Autorami podręcznika są praktycy nauczania języka migowego, surdopedagożki, na co dzień pracujące w SOSzW w Krakowie przy ul. Grochowej, eksperci PZG i przedstawiciele Firmy CZAS.

Podręcznik pisma migowego – SignWriting powstał poprzez działania polegające na zorganizowaniu grup docelowych uczniów i nauczycieli w pilotażowym kursie. Przez okres od 2011 do 2013 roku zorganizowano i przeprowadzono zajęcia w 3 grupach: dwóch w Krakowie i jednej w Tarnowie, w wymiarze 30-godzin każda.
Słuchaczami byli uczniowie szkół specjalnych oraz ich nauczyciele i wychowawcy, łącznie 40 osób. Osoby dobrano pod względem płci, wyników nauczania i stażu pracy.

Oceny programu dokonano na podstawie zrealizowanych testów wiedzy i ankiet. Podczas trwania zajęć prowadzono nieformalne rozmowy z uczestnikami. Wszystkie pozyskane wiadomości, po dokładnej analizie zastosowano w ogólnej formule podręcznika. Dodatkowo w ocenie materiałów brali udział niezależni eksperci i recenzenci wywodzący się  z różnych środowisk (akademicy, surdopedagogowie, przedstawiciele PZG i innych organizacji działających na rzecz osób Głuchych, logopedzi i dydaktycy nauczania niesłyszących).

Cały projekt został pozytywnie odebrany i podkreślono jego innowacyjność i czytelność. Wyróżniono przystępne metody nauczania i realizacji materiałów edukacyjnych.

Na chwilę obecną prowadzone są seminaria promocyjne, dystrybuowane są materiały informacyjne oraz prowadzona jest społeczna kampania medialna propagująca nauczanie SignWriting - w prasie, w formie bezpośrednich spotkań oraz w wirtualnej przestrzeni Internetu. Materiały, o których mowa dostępne są na stronie www.signwriting.pl,  oddziałach i kołach PZG na terenie Małopolski oraz wybranych szkołach prowadzących nauczanie osób głuchych.

Możesz zobaczyć i przeczytać podręcznik - TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń - TUTAJ

Inf. własna/pzg.lodz.pl