MEGAMOCNI

Powstanie nowy ośrodek rehabilitacyjny w Świnoujściu

rehabilitacja Świnoujście uzdrowisko Zachodniopomorskie

Dodano 2013-12-31 09:46:01 | Autor: Emil Kowalski

Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej powstanie na terenie Uzdrowiska Świnoujście. Na ten cel zostanie przeznaczony jeden z budynków ośrodka. Prace zostały zaplanowane na przyszły rok i potrwają do początku 2015 roku.

Koszt tych prac to 15 mln złotych a kontakt, który został podpisany wczoraj obliguje do wypłaty 3,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Podczas uroczystego parafowania umowy uczestniczył marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dotrzymujemy słowa o wspieraniu projektów uzdrowiska w ramach nowego planu inwestycyjnego. Już pod koniec tego roku udało nam się dopracować umowę o dofinansowaniu pierwszego z projektów dla Uzdrowiska Świnoujście. Jest to element większej całości i zarazem pierwszy etap działań na przyszłe lata – artykułował marszałek Olgierd Geblewicz, który zapewnił jednocześnie o chęci dalszego wspierania świnoujskiego uzdrowiska.

Admirał I” – taką nazwę będzie nosił nowy ośrodek rehabilitacyjny. Projekt zakłada przekształcenie gmachu Sanatorium Uzdrowiskowego „Admirał I” wespół z rozrostem o klatkę schodową z windą oraz przebudowę i nadbudowę obiektu towarzyszącego „Warsztaty”. W koncepcjach beneficjent „Uzdrowisko Świnoujście S.A.” ujął również zagospodarowanie okolicy i powstanie nowoczesnego ośrodka pod nazwą  „Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Admirał I” (RORL). Oddział ma być w zupełności przystosowany do wymagań osób niepełnosprawnych łącznie z bazą noclegową, zapleczem gastronomicznym oraz bazą zabiegową i basenem rehabilitacyjnym.

Projekt będzie realizowany w ramach Osi 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja, Poddziałania 5.1.1. Infrastruktura turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego