MEGAMOCNI

Poznańskie „5 zmysłów. eMOTION”

bez_barier kultura_niepełnosprawni niepełnosprawni niewidomi słabowidzący taniec

Dodano 2013-09-12 10:18:06 | Autor: Emil Kowalski

W Poznaniu, od 15 września rusza realizacja projektu „5 zmysłów. eMOTION”, którego organizatorami są Stowarzyszenie Edukacyjne MCA, More Than One Production oraz Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Jest to ponad 200 warsztatów dla osób niepełnosprawnych, m.in.: wykłady, spektakle teatralno-taneczne, warsztaty dziennikarskie.

Projekt "5 zmysłów. eMOTION" zakłada zainicjowanie możliwości zapoznania się osób głuchoniemych, borykających się ze znacznymi ubytkami słuchu oraz osób niewidomych i słabowidzących, a także niepełnosprawnych umysłowo z wybranymi aspektami teatru i tańca.

Wszystko co zostanie zaprezentowane w ramach tego projektu da niepełnosprawnym możliwość doświadczania potencjału swojej ekspresji poprzez ruch. Zamierzeniem jest, aby niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, uczestnicy poszerzyli świadomość swojego ciała i jego możliwości motorycznych. Projekt "5 zmysłów. eMOTION" ma ambicje, aby wykraczać poza aspekt czysto fizyczny i wskazywać na taniec jako medium ekspresji, nie tylko rozrywki.

fot. Marek Lapis

Będzie wiele wydarzeń związanych z tańcem, szczególnie współczesnym, jego teorią i praktyką, począwszy od warsztatów po wykłady i spektakle. Zajęcia te skierowane do społeczności osób niepełnosprawnych, prowadzone mają być przez jednych z najlepszych i najbardziej doświadczonych praktyków z całej Polski. Łącznie będzie około 200 warsztatów. Ponadto będą pokazy, podczas których zaprezentowane zostanę efekty pracy warsztatowej. Finałem projektu będzie spektakl, w którym osoby niepełnosprawne zatańczą razem z profesjonalnymi artystami Polskiego Teatru Tańca.

Podczas dni „5 zmysłów. eMOTION” odbędzie się konferencja naukowa, która stanie się platformą wymiany myśli dotyczących wybranych idei różnych dyscyplin naukowych, ich wzajemnych relacji i elementów wspólnych oraz ich odniesienia do sfery metafizycznej funkcjonowania człowieka. Na której zostaną poruszone tematy, co materialne i niematerialne, metafizyczne i fizyczne, a także spotkanie ducha i intelektu, sztuki i nauki, a także dziedzin i dyscyplin humanistycznych i ścisłych. Planowane są również wydawnictwa naukowe i edukacyjne dotyczące tematyki projektu. Istotnym elementem będzie program współpracy ze studentami.

Głównym celem projektu "5 zmysłów. eMOTION" jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności, aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych i promocja postawy zaangażowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju,oraz przeciwdziałanie tendencji do elitaryzacji kultury, w myśl przeświadczenia, że korzystanie z jej dorobku jest prawem każdego.

Projekt „5 zmysłów. eMOTION” jest kontynuacją projektów "5 zmysłów. Audiodeskrypcja" - pierwszej w Polsce wystawy sztuk wizualnych połączonej z szeregiem działań o charakterze edukacyjnym, zaadresowanych do osób niewidomych oraz „5 zmysłów. Pauza” - kompleksowego projektu edukacyjnego w dziedzinie edukacji muzycznej dla osób niesłyszących, zakończonego pierwszym na świecie koncertem muzyki klasycznej wykonywanym przez osoby niesłyszące.

Obydwa wydarzenia były jednymi z najbardziej docenionych i najgłośniejszych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji kulturalnej zrealizowanych w 2011 i 2012 roku. Partnerem strategicznym realizacji tego pierwszego było Muzeum Narodowe w Poznaniu, „Pauza” współrealizowana była przez Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia „Amadeus.

Projekt „5 zmysłów. Audiodeskrypcja” otrzymał prestiżową nagrodę "Sybilla" dla najważniejszego wydarzenia w dziedzinie edukacji muzealnej w Polsce przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrodę Grand Prix "Izabella" przyznawaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najważniejsze w województwie wielkopolskim wydarzenie w dziedzinie edukacji muzealnej, marketingu i promocji.

Partnerzy: Polski Teatr Tańca - Balet Poznański, Art Stations Foundations, Centrum Kultury ZAMEK, Instytut Muzyki i Tańca, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu, Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST.

Patroni medialni: Gazeta Wyborcza, TVP Kultura, TVP Poznań, Radio Merkury, Platforma Kultury, Narodowe Centrum Kultury, IKS, Kulturaonline.pl, O.pl - Polski Portal Kultury, AMS, Taniec Polska, e-Teatr, Teatralnia, Biało-Niebieska.

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu