MEGAMOCNI

Prace nad Kartą Praw Osób z autyzmem

autyzm projekt uchwały ustawa

Dodano 2013-02-08 10:25:38 | Autor: Emil Kowalski

Grupa posłów z parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, przygotowała projekt uchwały. W projekcie tym zastosowano się do art. 1 mówiącego że „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby z autyzmem mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji”.

Uchwała jest częścią całego projektu pt. Karta Praw Osób z Autyzmem. Głównym celem jest dopilnowanie bezpłatnej edukacji dla takich osób oraz faktu, że takie nauczanie będzie profesjonalne i na wymaganym wysokim poziomie. Zadania jakie opisuje karta, są przeciwdziałaniami dyskryminacji osób autystycznych.

Zgodnie z projektem do 30 czerwca każdego roku rząd miałby składać Sejmowi sprawozdanie z podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób z autyzmem, ale za brak działań nie ma żadnych konsekwencji. Działa to na zasadzie karty praw osób niepełnosprawnych przyjętej przez Sejm w 1997 roku. – pisze portal nie-pelnosprawni.pl

Nad całym projektem czuwać ma specjalna podkomisja.

Dokładniejesze informacje na stronie nie-pelnosprawni.pl

zdj. Wikipedia