MEGAMOCNI

Pracodawcy nie chcą zwalniać niepełnosprawnych

Podkarpackie praca pracodawcy pracownicy

Dodano 2013-10-21 14:14:02 | Autor: Emil Kowalski

Od stycznia wejdą zmiany w związku z rynkiem pracy chronionej. Są one bardzo niekorzystne dla pracodawców chcących zatrudnić lub zatrudniających osoby niepełnosprawne. Ostatecznie, może to doprowadzić do likwidacji rynku pracy chronionej.

Pracodawcy podkarpaccy wyrazili swój sprzeciw i mówią  „nie”. Poprzez wysłanie listu do parlamentarzystów, protestują, sprzeciwiając się zmianom, jakie mają wejść w życie w 2014 roku. Rząd chce zrównać wysokość dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych. Ma być ono takie samo w przypadku zakładów pracy chronionej, jak i zwykłych firm. Wraz z tym, ma dojść do obniżenia tej dopłaty.

Pracodawcy będą zmuszeni do podjęcia określonych kroków i zapowiadają, że wycofają się z rynku chronionego. To oznacza zwolnienia wśród niepełnosprawnych. 

info. własne/radiovia.com.pl