MEGAMOCNI

Program WIOSNA I MATIO w Małopolsce.

Dodano 2011-07-29 12:18:45 | Autor: Ireneusz Sawicki

Program realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA i MATIO Fundację Pomocy Rodzinom Chorym na Mukowiscydozę o tytule Telekariera dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oferuje szkolenia i staże dla osób dotkniętych niepełnosprawnością związaną z chorobami układu oddechowego lub krążeniowego, niepracujących i mieszkających lub uczących się w Małopolsce.

Celem projektu Oddech Wiosny Telekariera jest pomoc w odkrywaniu swoich talentów, pasji i zamiłowań oraz odnaleźć się na rynku pracy osobą niepełnosprawnym.

Dzięki uczestnictwu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać:

  • nowoczesny i ciekawy zawód (grafika komputerowa, telesprzedaż, prowadzenie biura)
  • indywidualne doradztwo zawodowe warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji niezbędnych na rynku pracy
  • wyżywienie podczas szkoleń
  • asystenci i opieka na dziećmi
  • staż zawodowy i doradztwo on-line dla 50 osób
  • zwrot kosztów dojazdu
  • laptop i mobilny internet na własność dla każdego stażysty
  • stypendium szkoleniowe (4zł brutto/godz.)
  • stypendium stażowe (1000 zł brutto/m-c)

W razie pytań i wątpliwości a także osobom zainteresowanym tymi szkoleniami prosimy o kontakt z Moniką Suszczyk Fundacja Matio tel/fax 12 292-31-80 w godz. 9-17

http://www.mukowiscydoza.pl , http://www.wiosna.org.pl ,
http://www.oddechwiosny.pl

adres email rekruter@mukowiscydoza.pl

Źródło: Fundacja Matio