MEGAMOCNI

Projekt "Aktywni na rynku pracy"

mazowieckie praca projekt

Dodano 2014-07-30 12:32:20 | Autor: Jacek Gibel

Trwa rekrutacja do projektu "Aktywni na rynku pracy", skierowanego do bezrobotnych osób niepełnosprawnych z województwa mazowieckiego.

Projekt „Aktywni na rynku pracy”  realizowany  przez  firmę Syntea S.A. jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co za tym idzie wsparcie oferowane w ramach przedsięwzięcia jest całkowicie bezpłatne.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 90 osób niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat z woj. mazowieckiego i podniesienie ich zdolności do zatrudnienia.

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującym wsparciem:

 • Poradnictwo Psychologiczne – 6 godzin/Osobę
 • Poradnictwo Zawodowe – 6 godzin/Osobę
 • Certyfikowane Szkolenie Zawodowe:
 •         • Multimedia w reklamie (3 grupy 10 osobowe, 60 h)
 •         • Systemy prezentacji informacji w biznesie (3 grupy 10 osobowe, 50 h)
 •         • Programowanie serwisów www (3 grupy 10 osobowe, 50 h)
 • Staże Zawodowe – Wszyscy Uczestnicy Projektu odbędą 3 miesięczne staże w przedsiębiorstwach
 • Pośrednictwo Pracy – Każdy z Uczestników Projektu otrzyma min. 4 sprawdzone oferty pracy, a co najmniej 18 osób uzyska zatrudnienie.

Uczestnikom zapewnione zostaną

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • materiały dydaktyczne,
 • wyżywienie podczas szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i miejsce odbywania stażu.

Wszystkie formy wsparcia realizowane będą na terenie województwa mazowieckiego, w zależności od tego, gdzie zbierze się grupa. Sale, w których przeprowadzane będą zajęcia dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby kwalifikujące się do udziału w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

 1. Posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 2. Wiek w momencie przystąpienia do projektu 15-30 lat
 3. Brak zatrudnienia
 4. Zamieszkiwanie lub pobieranie nauki na terenie woj. mazowieckiego

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z:

 1. Małgorzata Młynarczyk – Kierownik projektu – malgorzata.mlynarczyk@syntea.pl, tel. (81) 452 14 00
 2. Wioletta Lipka – Specjalista ds. rekrutacji i organizacji – wioletta.lipka@syntea.pl, tel. (81) 452 14 00

zdj. niepelnosprawni.gov.pl

(niepelnosprawni.gov.pl)