MEGAMOCNI

Projekt dla osób ze stwardnieniem rozsianym

PFRON stwardnienie rozsiane

Dodano 2013-01-08 10:12:52 | Autor: Emil Kowalski

Informujemy, że pod koniec 2012 roku, dokładnie w dniu 20 grudnia 2012 r. - pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Instytucją Pośredniczącą II stopnia – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”.

Tym samym rozpoczęto realizację pierwszego programu skierowanego do osób ze stwardnieniem rozsianym oraz ich bliskich - w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Jeśli masz zdiagnozowane stwardnienie rozsiane, posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i masz ukończone 16 lat,zapraszamy Cię do udziału w naszym projekcie !

Jeśli jesteś osobą bliską osobie, u której zdiagnozowano stwardnienie rozsiane, również zapraszamy Cię do udziału w projekcie!

Naszymi Partnerami przy realizacji projektu są:


Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie skontaktuj się z naszymi Partnerami.


Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Łódź prowadzi rekrutację poprzez biura regionalne:

 1. PTSR Oddział Łódź
  ul. Przybyszewskiego 255/267
  tel. 516 050 305
 2. PTSR Oddział Szczecin
  ul. Dworcowa 19
  tel. 781 131 513
 3. PTSR Oddział Konin
  ul. Sienkiewicz 1
  tel. 798 496 177
 4. PTSR Oddział Warszawa
  ul. Świętojerska 12 a
  tel. 796 193 586
 5. PTSR Oddział Biała Podlaska
  ul. Szymanowska 4
  tel. 789 248 057
 6. Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
  ul. Dunajewskiego 5
  tel. 12 341 48 99, fax. 12 430 07 58
  e-mail: j.cuze@fundacja-sm.org.pl

PFRON