MEGAMOCNI

Przedszkole w Nowym Dworze Gdańskim otwarte od września

bez_barier integracja Pomorskie przedszkole

Dodano 2013-04-02 12:53:16 | Autor: Jacek Gibel

Blisko dwa tygodnie temu pisaliśmy o uruchomieniu przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych w Jaśle. Taka placówka powstaje też w Nowym Dworze Gdańskim. Przedszkole, otwarte od września tego roku, będzie działać w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej.

Podobnie jak w Jaśle, pomorska placówka ma specjalizować się m.in. w opiece nad dziećmi z autyzmem. Nabór do publicznego przedszkola będzie prowadzony do końca kwietnia. Opieką objęte będą dzieci od 2,5 do 10 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Maluchy do dyspozycji będą miały dwa pomieszczenia z odrębnym wejściem i łazienką. Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny, a jedyny koszt, jaki muszą ponieść rodzice, to niewielka kwota na wyżywienie.

Przedszkole będzie realizowało podstawę programową w wymiarze pięciu godzin dziennie. Maluchy będą brały udział w zajęciach ogólnorozwojowych, logopedycznych, ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz muzyczno- ruchowych. Będą też zajęcia tematyczne organizowane w terenie oraz szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych.

Jak powiedziała Joanna Dudek, dyrektor SOSW: Zajęcia będzie prowadzić profesjonalna, doświadczona kadra: rehabilitanci, psycholog, logopeda, muzykoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej. Po ukończeniu przedszkola każde dziecko będzie miało zabezpieczoną ciągłość edukacyjno-terapeutyczną w działających przy SOSW szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola (karta jest do pobrania na stronie internetowej www.soswndg.pl lub sekretariacie placówki). Dokument należy złożyć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej, przy ul. Warszawskiej 52.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/naszemiasto.pl)