MEGAMOCNI

Przyjęto "Kartę Praw Osób z Autyzmem"

autyzm prawo sejm uchwały ustawy

Dodano 2013-07-15 13:17:43 | Autor: Emil Kowalski

Podczas 45 posiedzenia Sejmu RP, uchwalono Kartę praw osób z autyzmem. Określa ona prawa osób z autyzmem odnoszące się do różnych sfer życia codziennego. Wynik głosowania posłów był jednogłośny.

Uchwała opiera się na założeniu, że autyzm to bardzo specyficzna niepełnosprawność, dlatego rozwiązania mające zapewnić poszanowanie praw osób niepełnosprawnych są w stosunku do chorych dotkniętych autyzmem niewystarczające. Uchwała nawiązuje do przyjętej przez Parlament Europejski w 1996 r. Karty Praw Osób z Autyzmem, która dotyczy rozwijania systemów wsparcia dla tych osób. Według autorów uchwały w Polsce żyje około 30 tys. osób z autyzmem i liczba ta zwiększa się w szybkim tempie, co nakłada na władze centralne i samorządowe obowiązek stworzenia systemu wsparcia dla osób autystycznych oraz wspierania organizacji działających na ich rzecz. (1)

Autyzm jest to zaburzenie, związane nieprawidłową pracą mózgu. Osoby chore mają nie potrafią prawidłowo mówić, mają problem z właściwym postrzeganiem świata i rozumieniem różnych sytuacji.

W naszym kraju, choroba jest najczęściej wykrywana w wieku 2 lat. Jednak zdarza się, że wykrywa się również u nastolatków, a nawet osób dorosłych. Według danych Autism Europe 0,6 % populacji Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem, co stanowi około 5 milionów osób (szacunki z 2009 r.). nie ma dokładnych danych co do osób chorych w Polsce, szacuje się, że jest ich około 30 tys. (2)

Info:

  1. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
  2. Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.