MEGAMOCNI

Publikacja - "Ocena jakości życia paraplegików"

Dodano 2013-08-05 14:52:50 | Autor: Dariusz Makuła

Ocena jakości życia paraplegików

PUBLIKACJA

absolwenta

PUŁAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

 

WSTĘP

 

Najczęstszą przyczyną urazów rdzenia kręgowego są upadki z wysokości, skoki do płytkiej wody, wypadki  komunikacyjne. Uszkodzenia takie prowadzą najczęściej do niedowładów lub porażeń określonych części ciała. W paraplegii jest to porażenie kończyn dolnych co skutkuje poruszaniem się na wózku inwalidzkim, zanikiem czucia, porażeniem zwieraczy oraz zaburzeniami sprawności seksualnej. Nagłe wystąpienie takiej sytuacji powoduje u chorego ogromny wstrząs i szok psychiczny. Uraz izoluje pacjenta z dotychczasowego życia, zaprzepaszcza niejednokrotnie plany na przyszłość, powoduje, że pacjent nieraz do końca życia nie potrafi pogodzić się z sytuacją jaka go spotkała. Zmianom w jego życiu ulegają kontakty międzyludzkie, pełnienie ról w rodzinie, chory najczęściej traci pracę, a jego stan ogranicza go w podjęciu innej. Dostrzega niedoskonałości własnego ciała. Powoduje to, że stopniowo wycofuje się z życia społecznego co prowadzi do utraty  satysfakcji z życia i obniżenia jego jakości (29,80).

 Jakość życia kojarzona jest z poczuciem szczęścia, spełnienia z dobrostanem. Obejmuje wiele wymiarów życia człowieka począwszy od jego możliwości fizycznych, poprzez stan psychiczny, relacje społeczne oraz środowisko w którym funkcjonuje (64,71).

 Dlatego badanie jakości życia pacjentów po urazie rdzenia powinno być źródłem informacji dla pracowników służby zdrowia, którzy związani są bezpośrednio z procesem leczenia i rehabilitacją paraplegików. Powinny być źródłem cennych informacji na temat oceny sytuacji życiowej pacjenta dokonanej przez niego samego. Często drobne, mało znaczące w odczuciu lekarza, fizjoterapeuty fakty z życia pacjenta mogą stanowić bodziec do poszukiwania alternatywnych sposób terapii w zależności od sytuacji życiowej pacjenta, jego psychiki oraz jego oczekiwań (73,78).

Tematem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień dotyczących uszkodzenia rdzenia kręgowego, jego wpływu na możliwości funkcjonalne paraplegików, a także ocena jakości ich życia.

Artykuł płatny
Artykuł płatny Dostęp do pełnej treści artykułu jest możliwy tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników, którzy wykupili i posiadają aktywną subskrypcję. Jeśli już posiadasz subskrypcję, zaloguj się do swojego konta, jeśli nie - zaloguj się, a następnie wykup subskrypcję »

 

Hasło musi składać się przynajmniej z 8 znaków, w których muszą się znaleźć prznajmniej jedna mała i duża litera oraz cyfra.