MEGAMOCNI

Punkt informacyjno-konsultacyjny otworzony w Tarnowie

bez_barier Tarnów

Dodano 2013-11-19 09:15:17 | Autor: Jacek Gibel

W Tarnowie otwarty został "Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Niepełnosprawnych, Członków Ich Rodzin i Przyjaciół".

Punkt mieści się w budynku przy al. Matki Bożej Fatimskiej 9, I piętro, pokój nr 4. Otwarty jest od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 14.00. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu, tel. 14 688 20 04.

Celem jest szeroko pojęta aktywizacja społeczna i zawodowa, przeciwdziałanie marginalizacji i poczuciu osamotnienia osób niepełnosprawnych. Wspieranie rodzin i przyjaciół osób niepełnosprawnych w sprawowaniu codziennej opieki i pielęgnacji to nadrzędny cel nowego projektu socjalnego realizowanego głównie przez pracowników Działu Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym – podkreśla dyrektor MOPS Dorota Krakowska.

Osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciele będą mogli od  specjalistów dyżurujących w punkcie uzyskać informacje i wsparcie w zakresie:

  • praw i uprawnień osób niepełnosprawnych,
  • form pomocy i wsparcia realizowanych w ramach działalności MOPS,
  • możliwości i warunków uprawniających do uzyskania dofinansowania ze środków PFRON,
  • poradnictwa specjalistycznego, w tym doradcy osób niepełnosprawnych,
  • możliwości udziału w projekcie systemowym pn. „Stawiamy na aktywność. Działania aktywizujące klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • sposobów i technik aktywnego poszukiwania pracy,
  • akcji organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • informacji na temat instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
  • aktualnych wydarzeń, kursów, warsztatów, programów profilaktycznych, badań lekarskich itp., realizowanych na terenie Tarnowa.

Spośród innych aktywności MOPS-u w ostatnim czasie wymienić warto również m.in. zorganizowanie grupy wsparcia dla osób bezdomnych przebywających w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn, rozpoczęcie cyklu treningów budżetowych dla osób nieumiejętnie gospodarujących domowym budżetem oraz  uruchomienie  "Uniwersytetu rodzicielstwa zastępczego”- projektu skierowanego do osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.

zdj. sxc.hu

(tarnow.pl)