MEGAMOCNI

Radni Wałbrzycha powołali komisję na rzecz niepełnosprawnych

bez_barier komisje Radni rząd Wałbrzych

Dodano 2013-03-07 12:12:44 | Autor: Emil Kowalski

Osoby niepełnosprawne w Wałbrzychu będą mogli liczyć na wsparcie w postaci kontroli nad projektami dotyczącymi osób niepełnosprawnych. W skład komisji do której będą należały takie zadania, znalazło się pięć osób.

W ramach pracy komisji, będą inicjowane zadania społeczne. Członkowie będą też doradzać prezydentowi i oczywiście uchwalać postulaty.

W skład obecnej komisji wchodzą: Urszula Polowy z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Lilianna Irzyk z Polskiego Związku Głuchych, Beata Radwańska - Zieleń z organizacji „Olimpiady Specjalne Polska", Dorota Staniszewska z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Janina Turicka podinspektora w Biurze Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, która została również przewodniczącą rady. Kadencja członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, będzie trwała 4 lata.

W bieżącym miesiącu, radni będą zatwierdzać zmiany strategiczne dotyczące problemów osób niepełnosprawnych. Ponadto będzie toczona dyskusja na temat nowego projektu na rzecz tych osób. Również zostaną ustalone priorytety przy rozdzielaniu środków PFRON przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowych, turnusy rehabilitacyjne. Likwidację barier architektonicznych i inne projekty w tym pozarządowe.

info. własne/wiadomosciwalbrzyskie.pl

zdj. Wikipadia.org