MEGAMOCNI

Rady Seniorów – diagnoza i wyzwania

bez_barier integracja konferencja MPiPS rząd seniorzy starsi

Dodano 2015-02-17 13:05:22 | Autor: Jacek Gibel

16 lutego w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów. Tematem były wyniki badania „Zoom na rady seniorów. Diagnoza funkcjonowania”. Organizatorzy to Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" i Sejm RP. Gościem honorowym był Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Resort pracy objął nad tym wydarzeniem honorowy patronat.

Sala Kolumnowa Sejmu jest szczególnym miejscem – przypomniał minister Kosiniak-Kamysz. – Tu zaprezentowano po raz pierwszy program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-14, projekt długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, program aktywności zawodowej osób w wieku 50+.  

Minister podkreślił odpowiedzialność rządu i samorządów za pełną podmiotowość starszych obywateli, którzy skupieni w Radach Seniorów będą mogli współdecydować o polityce na poziomie lokalnym.

Badanie „Zoom na rady seniorów” jest bardzo cenne, gdyż pozwala na określenie, gdzie czekają nas wyzwania w tej dziedzinie – powiedział minister Kosiniak-Kamysz. – Teraz jest ważne, by przepisy ustawowe zostały doprecyzowane na poziomie każdej jednostki samorządu terytorialnego, określając wyraźnie zakres obowiązków i uprawnień Rad Seniorów.  

W opinii ministra Rady to także bardzo dobry instrument do wypowiadania się w imieniu tych, którzy z różnych powodów nie mogą w nich zasiadać. Dlatego powinny ściśle współpracować z ośrodkami pomocy społecznej. Przykładem jest dystrybucja Pomocy żywnościowej, z której w dużej mierze korzystają osoby starsze.

Rząd oraz mój resort będą dalej wspierać wszelkie takie inicjatywy, jak powstawanie Rad Seniorów – zadeklarował minister Kosiniak-Kamysz, zachęcając równocześnie do współpracy z działającą przy MPiPS Radą ds. Seniorów.

Przesłanie do uczestników spotkania wystosowała także Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP. Goście zapoznali się z wynikami badania. „Zoom na rady seniorów. Diagnoza funkcjonowania”, prezentacjami, pokazującymi działające już Rady oraz wzięli udział w dyskusji.

Rady seniorów to projekt mający na celu integrację starszej części społeczeństwa. Dane Eurostatu jednoznacznie wskazują, że w 2060 roku co trzeci mieszkaniec Unii Europejskiej będzie miał 65 lat i więcej. Projekt "Zoom na rady seniorów" zakłada m.in. stworzenie przestrzeni przyjaznej starszym mieszkańcom, opracowanie poradnika dla urzędników i architektów miejskich o projektowaniu miast przyjaznych seniorom czy badania dotyczące potrzeb tej grupy społecznej.

zdj. zoomnaradyseniorow.pl

(inf. własna/MPiPS)