MEGAMOCNI

Ratunek dla pomorskich szpitali - będzie nowa spółka

Pomorskie szpitale zdrowie

Dodano 2014-01-14 11:00:52 | Autor: Emil Kowalski

W województwie pomorskim połączą się szpitale. Z takim projektem Zarząd Województwa Pomorskiego podjął działania zmierzające do połączenia dwóch spółek z o.o. Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. (dawny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku) oraz Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku sp. z o.o. Mają one stać się jedną placówką. 

Uchwała będzie rozpatrywana i opiniowana przez związki zawodowe oraz będzie przedmiotem prac komisji sejmikowych i Sejmiku Województwa Pomorskiego w lutym 2014 r.

Nową spółkę będą tworzyć dwa szpitale specjalistyczne: im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku oraz szpitala św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie. Ma to być szansa na intensywny rozkwit oraz ulepszanie sytuacji finansowej szpitali.

Dzięki temu projektowi, zaistnieje szansa „na tworzenie nowych profili specjalistycznych w oparciu o kontrakt z NFZ, co powinno stać się kluczowym czynnikiem sukcesu spółki” – oznajmia Hanna Zych-Cisoń, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Kapitał spółki wyniesie 250 mln zł. Efektem połączenia ma być m.in. wzmocnienie pozycji obu szpitali w przyszłych postępowaniach konkursowych NFZ, dzięki czemu będzie można rozszerzyć zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zmiana umożliwi ponadto uzyskanie lepszych ofert w postępowaniach przetargowych oraz efektywne wykorzystanie zasobów obu szpitali.

Do silnych stron przedsięwzięcia należą m.in.: szeroki zakres oferowanych usług medycznych, wielospecjalistyczność oraz kompleksowość, wystarczająca ilość wykwalifikowanej kadry medycznej, sprzyjająca lokalizacja szpitali oraz wewnętrzna infrastruktura dla korzystających ze świadczeń oraz dla personelu.

Małgorzata Pisarewicz/UW Pomorskie

Fot. Sławomir Lewandowski / urzad.pomorskie.eu