MEGAMOCNI

Rekrutacja do projektu Akademia Życia

bez_barier projekt wózek

Dodano 2015-02-03 09:54:33 | Autor: Jacek Gibel

Do 28 lutego 2015 r. trwa rekrutacja do trzeciej grupy osób, chcących wziąć udział w projekcie Akademia Życia. Jest to ogólnopolski projekt realizowany przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w partnerstwie z Miastem Konin, finansowany przez Velux Foundations w latach 2013 – 2018.

Celem projektu jest usamodzielnienie w codziennych czynnościach życiowych i aktywizacja społeczno-zawodowa 50 młodych osób (18-25 lat), które na progu dorosłego życia straciły sprawność i poruszają się na wózkach inwalidzkich.

Projekt AKADEMIA ŻYCIA daje szansę normalnego życia osobom niepełnosprawnym ruchowo, które dotychczas były zależne od innych. Uczestnicy projektu przyjeżdżają do Konina na pół roku, gdzie w odpowiednio przystosowanych mieszkaniach treningowych odzyskują samodzielność i niezależność. Każdy uczestnik projektu realizuje indywidualny plan działań, przystosowany do jego sprawności, predyspozycji, umiejętności, kompetencji i zainteresowań. Pod okiem wykwalifikowanej kadry przechodzą treningi samodzielności (np. czynności dnia codziennego, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej, przygotowywanie posiłków, prace porządkowe), biorą udział w zajęciach aktywnej rehabilitacji na sali gimnastycznej, na basenie i w plenerze (nauka pokonywania barier). Odbywają się też indywidualne spotkania z coachem, który biorąc pod uwagę kompetencje, predyspozycje i zainteresowania uczestników, dopasowuje i proponuje szkolenia zawodowe. Dodatkowo uczestnicy uczą się języków obcych, mogą też korzystać ze wsparcia psychologa. Uczestnicy, którzy sumiennie realizują program Akademii Życia, mają szansę na odbycie półrocznego stażu zawodowego (z wynagrodzeniem).

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się niepracujące, nieuczące się, poruszające się za pomocą wózka inwalidzkiego osoby w wieku 18-25 lat.

Uczestnicy zakwalifikowani do projektu po przyjeździe do Konina organizują we własnym zakresie jedynie wyżywienie.

Projekt Akademia Życia rozpoczął się we wrześniu 2013 r. i potrwa do czerwca 2018 r. Docelowo ma objąć 50 osób niepełnosprawnych. W połowie września 2014 r. została przyjęta druga 8-osobowa grupa osób  z różnych stron Polski.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Karolem Włodarczykiem pod nr tel. 63 211 22 19, k.wlodarczyk@podajdalej.org.pl

zdj. podajdalej.org.pl

(inf. własna/niepelnosprawni.gov.pl)