MEGAMOCNI

Rolnikom też będzie przysługiwać świadczenie

opiekun rolnicy świadczenia

Dodano 2013-12-10 21:55:49 | Autor: Emil Kowalski

Centrum Informacyjne Rządu, informuje, że rząd dokonuje kolejnych zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych i przychyla się do propozycji posłów w tej kwestii. W jego opinii, posłowie mają dobre rozwiązania problemów wynikających z tej wzbudzającej emocje, ustawy.

Kolejna korekta w ustawie o świadczeniach rodzinnych, dotyczy osób zamieszkujących obszary wiejskie. Tym razem, zapowiedziano, że zostanie z niej usunięty zapis dotyczący możliwości pobierania świadczeń rodzinnych przez rolników.

Po poprawce, rolnicy, którzy podlegają ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i nie wykonują pracy w gospodarstwie rolnym w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną, będą mogli pobierać specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rząd kieruje te propozycje, do dalszej analizy i wdrożenia ewentualnych poprawek. 

info. własne