MEGAMOCNI

Równe szanse w kujawsko-pomorskim

kujawsko-pomorskie niepełnosprawni program

Dodano 2013-02-04 15:25:05 | Autor: Emil Kowalski

W województwie kujawsko-pomorskim jest około 300 tys. osób o różnym stopniu niepełnosprawności. To stanowi 14,7 % ogółu społeczeństwa województwa. 

Urząd Marszałkowski postanowił przeanalizować sytuację tych osób. Stworzono dokument „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku”, mówiący o programie działania do 2020 roku.

W ramach działań, które mają na celu likwidację barier architektonicznych, wsparcie osób niepełnosprawnych, powstają Zakłady Aktywności Zawodowej. Obecnie jest ich 6 a siódmy powstaje w Tucholi. Dochodzi do tego wsparcie dla zakładów pracy chronionej, dotowanie organizacji pozarządowych.

Z analizy „Diagnozy” wynika, że najwięcej niepełnosprawnych w regionie jest wśród starszych. W grupie osób powyżej 75 roku życia, stanowią oni prawie połowę całej populacji. A w przedziałach wiekowych 65-74 oraz 55-64 odpowiednio 38 i 36 proc. Tymczasem nasze społeczeństwo się starzeje. A to oznacza, że niepełnosprawnych będzie przybywać.

Cel jakim jest wyrównanie szans niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, będzie realizowany poprzez budowanie pozytywnych postaw społecznych w stosunku do niepełnosprawnych, wyrównywanie szans w dostępie do wykształcenia i rynku pracy i zwiększenie dostępu do lecznictwa specjalistycznego i rehabilitacji.

Zobacz dokumenty:

  1. Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych  w województwie kujawsko – pomorskim w okresie 2003-2010
  2. RÓWNE SZANSE. PROGRAM DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO 2020 ROKU

Inf. własna/ Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko-pomorskiego