MEGAMOCNI

Rozmawiano nt. technologii w edukacji uczniów niepełnosprawnych

Edukacja konferencja MEN

Dodano 2013-11-26 15:34:00 | Autor: Emil Kowalski

Instytut Badań Edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Europejska Agencja na Rzecz Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, zorganizowały konferencję pt. „Nowoczesne technologie w edukacji włączającej. Polskie i międzynarodowe wyniki badań i praktyka".

Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w edukacji włączającej zarówno w Polsce jak i za granicą. Uczestnicy konferencji podkreślili duże znaczenie jak najwcześniejszego rozpoczynania edukacji włączającej oraz wsparcie, jakim jest dla niej umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki, organizacji międzynarodowych, samorządu terytorialnego, nadzoru pedagogicznego, dyrektorzy szkół, nauczyciele i specjaliści pracujących w szkołach, pracownicy instytucji wspierających szkoły - poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Obecni byli także przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Zapoznano się z wynikami badań, które mogą zainspirować ich do podejmowania na terenie szkoły i środowiska lokalnego działań wspierających wykorzystanie TIK na rzecz podnoszenia jakości nauczania wszystkich uczniów oraz budowania włączającego społeczeństwa informacyjnego. Podczas konferencji omówiono również praktyczne sposoby wykorzystania TIK i korzyści płynące z ich stosowania w edukacji włączającej oraz dostępne zasoby i możliwości współpracy.

Wiceminister Tadeusz Sławecki spotkał się dziś (26 listopada) w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dr. Corem J.W. Meijerem,  dyrektorem Europejskiej Agencji na Rzecz Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe doświadczenia MEN oraz Agencji dotyczące zwiększania szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przedyskutowano możliwość nawiązania bliskiej współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Agencją w dziedzinie edukacji włączającej.

info/MEN

zdj.MEN