MEGAMOCNI

RPD - "dzieci z niepełnosprawnością mają utrudniony dostęp do wczesnego wspomagania”"

Dzieci RPD wspomaganie

Dodano 2014-02-14 09:34:06 | Autor: Emil Kowalski

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak apeluje w oficjalnej nocie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy. W swoim liście zwrócił uwagę na prawa dzieci z niepełnosprawnością, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

11 lutego 2014 roku, Michalak wystąpił generalnie ze swoją notą do pełnomocnika. W jego opinii, w celu poprawy funkcjonowania najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, należy podjąć działania zmierzające do zwiększenia liczby zająć, na które uczęszczają oraz zapewnić dzieciom dowóz na te zajęcia do ośrodków oddalonych od miejsca zamieszkania.

„…W związku z otrzymywanymi od rodziców sygnałami dotyczącymi problemów z zapewnieniem dzieciom dowozu na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju wnioskowałem do Ministra Edukacji Narodowej o rozszerzenia obowiązku wynikającego z art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty…” – napisał w apelu Michalak

Rzecznik ocenił też sytuację dzieci niepełnosprawnych, które nie mogą dotrzeć na zajęcia szkolne z powodu braku pieniędzy.

W sytuacji, gdy najbliższe szkoły i placówki nie mają możliwości…” (organizowanie wczesnego wspomagania dzieci), „rodzice dzieci z niepełnosprawnością szukają innego miejsca — niejednokrotnie znacznie oddalonego od miejsca zamieszkania — w którym mogłyby one zostać objęte fachowym wsparciem. Udzielenie pomocy dziecku w takich przypadkach wiąże się jednak z koniecznością zorganizowania dowozu. Niestety, m.in. z powodu niskiego statusu ekonomicznego wielu rodzin, często nie jest to możliwe. W konsekwencji — wiele dzieci z niepełnosprawnością ma utrudniony dostęp do realizacji wczesnego wspomagania” artykułuje Rzecznik

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z prośbą o analizę wskazanego problemu oraz przedstawienie stanowiska w zakresie działań służących poprawie obecnej sytuacji.

Pełna treść listu na stronie RPO