MEGAMOCNI

Ruch osób z niepełnosprawnością pod Parlamentem Europejskim

EDF PE ruch

Dodano 2014-02-12 08:39:25 | Autor: Emil Kowalski

Dzisiaj przed Parlamentem Europejskim będzie manifestował swoje postulaty ruch osób z niepełnosprawnością. Przedstawionych zostanie 6 kluczowych priorytetów.

Są to:

  1. Wspieranie wizji Europy działającej przeciw wykluczeniu społecznemu; Europy trwałej, stabilnej  i demokratycznej.
  2. Reforma polityk gospodarczych i społecznych Unii Europejskiej w celu zapewnienia ochrony praw człowieka dla Europejczyków z niepełnosprawnościami.
  3. Zapewnienie dostępności towarów i usług dla wszystkich obywateli UE.
  4. Przyjęcie proponowanej ogólnej dyrektywy przeciw zjawisku dyskryminacji.
  5. Szybka ratyfikacja przez UE i wszystkie Państwa członkowskie Protokołu Fakultatywnego do Konwencji ONZ dotyczącej Praw Osób z Niepełnosprawnościami.
  6. Ustanowienie mechanizmów w ramach instytucji europejskich w celu uczynienia z Konwencji ONZ dotyczącej Praw Osób z Niepełnosprawnościami główny nurt działań angażujących osoby z niepełnosprawnościami.

EDF czyli ruch osób z niepełnosprawnością opowiada się za prawem do głosowania w tych wyborach dla wszystkich obywateli Unii. Dzięki rozmowom z członkami PE, udało się wynegocjować przestrzeganie prawa osób z niepełnosprawnościami ogłaszane w ich manifestach.

pfon.org