MEGAMOCNI

Sala Doświadczania Świata - terapia polisensoryczna

Dodano 2013-11-21 08:43:05 | Autor: Emil Kowalski

ZMYSŁY są podstawą rozwoju każdego człowieka, dostarczają one informacji o otaczającym nas świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania rzeczywistości. Bez ich aktywizacji rozwój człowieka jest niemożliwy. 

W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju oraz ze niepełnosprawnościami sprzężonymi zmysły nie funkcjonują prawidłowo. Dlatego wymagają oni dodatkowej, specjalistycznej pomocy w celu pobudzenia ich zmysłów do aktywności i prawidłowej pracy. Jedną z takich możliwości daje Sala Doświadczania Świata. Polega ona na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. Głównym celem tej terapii jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu. Sala Doświadczania Świata służy prowadzeniu terapii polisensorycznej (wielozmysłowej). Poznanie sensoryczne jest początkiem poznawania spostrzeżeniowego, a następnie myślowego. Odbiorcami tego typu terapii są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi, m.in. z upośledzeniem umysłowym czy mózgowym porażeniem dziecięcym.

Klikając na poszczególne zdjęcia, możesz je powiększyć

Niedawno w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu udało się wyposażyć nowe pomieszczenie terapeutyczne. Jest to właśnie Sala Doświadczania Świata. Dzięki niej niepełnosprawni uczniowie mają możliwość rozwijania zmysłów:

wzroku:

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • rozwijanie i wydłużanie czasu koncentracji
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • rozwijanie kierunkowości spostrzegania

słuchu:

 • rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej i słuchowo – wzrokowej
 • rozwijanie i usprawnianie koncentracji na bodźcach słuchowych
 • doświadczanie znaczenia pojęć, np. głośno – cicho
 • poszerzanie zasobów doświadczeń w zakresie percepcji słuchowych

dotyku:

 • nabywanie doświadczeń dotykowych
 • aktywizacja zmysłu dotyku poprzez „badanie” przedmiotów o różnej fakturze

węchu:

 • poszukiwanie źródła zapachu
 • zdobywanie doświadczeń zapachowych

smaku:

 • rozwijanie percepcji smakowych
 • nabywanie umiejętności różnicowania smaku

równowagi:

 • usprawnianie napięcia mięśniowego
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała
 • doświadczanie ruchu / aktywności.

Pobyt w Sali zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się na różne sfery rozwoju i w konsekwencji prowadzą do poprawy funkcjonowania dziecka oraz jego komunikacji z otoczeniem. 

Przeczytaj również o innym wydarzeniu Stowarzyszenia Budujemy Przystań - "Wystawa Marzeń" w radomskiej szkole