MEGAMOCNI

Sieć Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu

Poznań Urzędy wsparcie ZUS

Dodano 2013-08-09 08:12:26 | Autor: Emil Kowalski

Instytucje publiczne miasta Poznań łącznie z ZUS, MOPR, PFRON i PUP utworzyły Sieć Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. Ma ona na celu ułatwienie i pomoc osobom niepełnosprawnym przy zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, podjęciu pracy, założeniu firmy.

Ideą „Sieci…” było nawiązanie współpracy instytucji, do których trafiają osoby niepełnosprawne, po to, aby niezależnie, gdzie dotrze Klient, w jednym miejscu mógł otrzymać informacje i wyjaśnienia, a także niezbędne wsparcie w swojej sprawie.

Działanie sieci jest proste. Osoba niepełnosprawna powinna się zgłosić do placówki ZUS i zadeklarować czego oczekuje. W razie gdy, wymagane są bardziej skomplikowane czynności, w celu załatwienia sprawy ZUS kieruje osoby do odpowiednich instytucji. Instytucje współpracujące w sieci to:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
  • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania
  • Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  • Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta.

Kontakt - ZUS Poznan2:  wsparcieniepelnosprawnych@zus.pl

Poznan.pl