MEGAMOCNI

Skrócony czas pracy niepełnosprawnych

praca prawo

Dodano 2014-06-12 07:41:13 | Autor: Jacek Gibel

Sejm uchwalił we wtorek ustawę przywracającą skrócony czas pracy dla osób niepełnosprawnych. To wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2013 roku.

W 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustanawiająca co do zasady czas pracy osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności na 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Rok później Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis, zgodnie z którym skrócenie czasu pracy mogło odbyć się tylko po przedstawieniu opinii lekarza.

Zgodnie z nowymi przepisami, osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności - już bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zaświadczeń lekarskich - mogą pracować w maksymalnym wymiarze 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Sławomir Piechota, przewodniczący sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny z PO uważa, że nowa ustawa zniechęci pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Przypomina, że tego typu rozwiązanie nie jest stosowane w innych krajach europejskich. Poza skróconym czasem pracy, niepełnosprawni w Polsce mają też prawo do dodatkowego, dziesięciodniowego urlopu, a także możliwość skorzystania ze zwolnienia celem wyjazdu na turnus rehabilitacyjny.

Przykład innych krajów pokazuje, że raczej szuka się tam form wsparcia poza kosztami pracodawcy, a więc poprzez asystenta, wyposażenie miejsc pracy, specjalne przeszkolenie - niż mówiąc pracodawcy: masz obowiązek wypłacić pełne wynagrodzenie, mimo istotnie krótszego czasu pracy osoby niepełnosprawnej - mówi.

Za przyjęciem ustawy głosowało 429 posłów, jedna osoba była przeciwko, a dwie wstrzymały się od głosu.

zdj. freeimages.com

(inf. własna/wp.pl)