MEGAMOCNI

Śląska policja promuje bezpieczeństwo bez barier

bez_barier Katowice konkurs policja Śląsk

Dodano 2014-04-04 10:25:04 | Autor: Jacek Gibel

Wytyczając kierunki działań do realizacji na 2014 rok, katowiccy policjanci opracowali program profilaktyczny "Bezpieczeństwo bez barier", zakładający szereg działań skierowanych bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, jak i podejmowanych na ich rzecz.

Mają one na celu z jednej strony podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie im pełniejszego korzystania z prawa do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia wolnego od dyskryminacji, z drugiej strony podniesienie świadomości społecznej w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych i podjęcie działań na rzecz wzmocnienia postaw poszanowania ich praw i godności.

Jest to uzupełnienie prowadzonego przez śląskich policjantów projektu "Bezpieczna przystań", skierowanego do osób starszych. Adresaci obu tych projektów stanowią obecnie około 1/4 mieszkańców Katowic.

Osoby niepełnosprawne - podobnie jak seniorzy - z racji swoich ograniczeń mogą odczuwać dyskomfort w wielu sferach funkcjonowania społecznego, powodujący najczęściej ich zmniejszoną aktywność społeczną. Wiek i niepełnosprawność stanowią często również determinantę działań przestępczych, ponieważ sprawcy wykorzystują łatwowierność i ograniczenia psychiczne bądź fizyczne swoich ofiar.

W ramach programu "Bezpieczeństwo bez barier" prowadzone są działania w następujących obszarach:

  • dla osób niepełnosprawnych: zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci oraz spotkania profilaktyczne i wyposażenie osób niepełnosprawnych w alarmy osobiste, zwiększające ich bezpieczeństwo,
  • na rzecz osób niepełnosprawnych: konkurs na spot, konkurs na komiks, gra miejska.

Katowiccy policjanci zachęcają też do wzięcia udziału w konkursach z nagrodami "Pełnosprawne bezpieczeństwo" - na spot reklamowy oraz na komiks - promujących bezpieczeństwo niepełnosprawnych.

Cele konkursu to:

  • edukacja i wspieranie działań społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia osób z niepełnosprawnością,
  • podniesienie świadomości społecznej w sprawach dotyczących osób  niepełnosprawnych, uwrażliwienie społeczności lokalnej na ich potrzeby,
  • integracja społeczna pomiędzy osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, zmiana negatywnych relacji i stereotypów oraz pokonywanie barier mentalnych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2014 roku. Ogłoszenie wyników oraz uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu.

Z regulaminami konkursów można zapoznać się na stronie Policji Śląskiej.

zdj. policja.pl

(inf. własna/slaska.policja.gov.pl)