MEGAMOCNI

Śląski laureat konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej"

konkurs praca Ruda Śląskie

Dodano 2013-10-18 09:49:14 | Autor: Emil Kowalski

Państwowy Inspektor Pracy Okręgu Śląskiego w Katowicach, wyróżnił Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej".

Cel konkursu to promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu usuwania istniejących w ich zakładach zagrożeń.

Zakład z Rudy Śląskiej, wykazał się pod względem dbałości o bhp i przestrzegania praw pracowniczych zajął trzecie miejsce w kategorii zakładów pracy od 51 do 250 zatrudnionych.

Podczas wyłaniania zwycięzców, kapituła konkursu brała pod uwagę, szczególnie takie kwestie, jak przestrzeganie praw pracowniczych, wypadkowość, stan obiektów, stanowisk pracy, zaplecza higieniczno - sanitarnego, prawidłowość prowadzonej dokumentacji, specjalistyczne szkolenia, profilaktyczna ochrona zdrowia, nakłady inwestycyjne, ocena ryzyka zawodowego itd.

Celem Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych a także rehabilitacja społeczna i zdrowotna. Jednym z działów, w którym zatrudnionych jest największa liczba osób niepełnosprawnych, jest Dział Usług Pralniczych i Dział Usług Szwalniczo - Dekoratorskich.

UM Ruda Śląska