MEGAMOCNI

Społeczeństwo UE coraz starsze i coraz więcej obywateli niepełnosprawnych

Eurobarometr sondaże UE

Dodano 2013-03-13 10:33:29 | Autor: Emil Kowalski

Niestety ale społeczeństwo Unii Europejskiej jest coraz starsze i w związku z tym rośnie liczba osób niepełnosprawnych w różnym stopniu. Jednocześnie, wśród Europejczyków panuje przekonanie, o czym świadczą najnowsze badania przeprowadzone przez Komisję Eurobarometru z listopada 2012 r., że osoby niepełnosprawne powinny w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

Najnowsze statystyki mówią również o 80 milionowej społeczności europejskiej, wśród której co szósty obywatel UE to osoba niepełnosprawna. Natomiast ponad 1/3 ogółu mieszkańców to ludzie w wieku ponad 75 lat. Analitycy biorąc pod uwagę fakt starzenia się społeczeństwa i nie tylko w Europie ale i na całym świecie „rozwiniętym”, przewidują że skala tego zjawiska w najbliższych latach będzie rosnąć.

Zauważono w tym wszystkim, że zbyt często osoby takie są narażone na dyskryminację i są pozbawione możliwości pełnego uczestnictwa w życiu publicznym. Przeważają w tej kwestii bariery architektoniczne, dlatego też Unia Europejska realizuje plan „Europa Bez Barier”, który ma być wykonany do 2020 roku. Znosi on większość wspomnianych barier i stanowi o zdecydowanym odniesieniu społeczeństwa i elit rządzących do powstałego problemu.

info. własne/ec.europa.eu