MEGAMOCNI

Sport dla wszystkich - nagrodzono Warszawę

aktywność TAFISA Warszawa

Dodano 2013-10-18 08:59:52 | Autor: Emil Kowalski

Jedna z wiodących organizacji na świecie, która prowadzi działania na rzecz promocji sportu dla wszystkich, wyróżniła Warszawę nagrodą Triple AC Pioneer Award za dokonania jako „miasta aktywnego” w obszarze promocji sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców.

Szczególnie wyróżnione zostały programy sportowe i rekreacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Wśród takich działań znajdują się m.in. „Od zabawy do sportu”, „Senior starszy sprawniejszy”, „Niepełnosprawny sprawniejszy” czy „Sportowy talent”.

Warszawa została wskazana do nagrody przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP, które jest aktywnym członkiem TAFISA. Nagroda Triple AC Pioneer Award  jest jednym z ważniejszych wyróżnień na świecie przyznawanym za dokonania w sporcie i rekreacji.

TAFISA jest organizacją oficjalnie uznaną i aktywnie współpracującą z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl), Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz Światową Organizacją Zdrowia (WHO).  TAFISA prowadzi również roboczą współpracę z wieloma innymi podmiotami międzynarodowymi, takimi jak ICSSPE, FISpT, itp. Organizacja działa pod hasłem „Sport dla wszystkich” (Sport for All).

Info. UM Warszawa