MEGAMOCNI

Spotkanie dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu

bez_barier Elbląg pomoc spotkanie

Dodano 2013-05-15 15:26:04 | Autor: Jacek Gibel

We wtorek (21 maja) w Bibliotece Elbląskiej przy ul. Św. Ducha odbędzie się informacyjne spotkanie na temat aktywizacji zawodowej i zatrudnienia mieszkańców Elbląga, którzy posiadają orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności narządu ruchu.

Uczący się mieszkańcy Elbląga i niepracujące osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym (I grupa, orzeczenie z literką „R”) oraz w stopniu umiarkowanym (niepełnosprawność ruchowa współwystępująca z innym schorzeniem), którzy chcą skorzystać ze wsparcia Fundacji Maltańskiej w ramach projektu „Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy III” mogą przybyć na spotkanie do Biblioteki Elbląskiej. Spotkanie odbędzie się o godz. 13.00 na I piętrze biblioteki. Dla osób poruszających się o kulach lub na wózkach dostępna jest winda. Na spotkanie warto przynieść kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, co pozwoli rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące korzystania z różnych form wsparcia. Na miejscu będzie można skorzystać z porad psychologa i prawnika.

Pytania można kierować również pod numer tel. kom. 693 979 722 oraz e-mail: region.elblag@pomocmaltanska.pl.

(portel.pl)