MEGAMOCNI

Spotkanie ministra pracy z Radą Seniorów ze Skierniewic

MPiPS rząd seniorzy Skierniewice

Dodano 2015-02-26 12:48:28 | Autor: Jacek Gibel

Program Senior WIGOR, ASOS, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz polityka senioralna były tematami spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej z Radą Seniorów ze Skierniewic.

Nasze społeczeństwo jest coraz starsze. To wyzwanie, przed którym wszyscy teraz stoimy. Chcemy, aby seniorzy pozostawali aktywni jak najdłużej, dlatego tworzymy nowe programy wsparcia dla was – rozpoczął spotkanie Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Minister spotkał się z przedstawicielami Rady Seniorów Miasta Skierniewice. Rozmawiał o polityce senioralnej realizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a także o najbliższych planach resortu.

Nie możemy dopuścić do tego, żeby przestrzeń życiowa seniorów ograniczała się do domu i telewizora. Wiemy, że macie mnóstwo pomysłów i energii do działania, dlatego uruchamiamy program: Senior-WIGOR. To kolejna przestrzeń stworzona specjalnie dla was – powiedział minister.

Program Senior-WIGOR to wsparcie gmin w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów oraz Klubów dla osób starszych. W pierwszej kolejności powstaną one w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych oraz takich, w których brakuje wsparcia dla seniorów. Projekty będą mogły być realizowane w partnerstwie w organizacjami pozarządowymi lub zlecane im do wykonania przez samorządy.

W 2015 r. w ramach Programu powstanie ok. 100 placówek. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w tym roku przeznaczy na ten cel 20 mln zł. W sumie  do 2020 r. będzie to 360 mln zł. Program został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Cieszymy się, że powstają kolejne programy, bo są one nam potrzebne. Liczba seniorów jest coraz większa i ich potrzeby również – podkreślali uczestnicy spotkania.

Rada Seniorów Miasta Skierniewice powstała w 2007 roku i działa już trzecią kadencję. W Radzie zasiadają przedstawiciele organizacji reprezentujących środowiska emerytów, rencistów i kombatantów oraz instytucji współpracujących z tymi środowiskami.

zdj. MPiPS/Twitter

(MPiPS)