MEGAMOCNI

Spotkanie Pełnomocnika Rządu w sprawie osób niesłyszących

bez_barier niesłyszący

Dodano 2014-05-14 09:32:14 | Autor: Jacek Gibel

6 maja odbyło się spotkanie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosława Dudy, z przedstawicielami organizacji działających na rzecz osób niesłyszących.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele:

  • Stowarzyszenia Niesłyszących i Niepełnosprawnych TURKUS,
  • Polskiego Związku Głuchych,
  • Instytutu Polskiego Języka Migowego,
  • Ruchu Społecznego Głuchych i ich Przyjaciół,
  • Fundacji Odnowy Warszawskiej Pragi,
  • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
  • Departamentu Prawa Pracy w MPiPS.

Głównym tematem spotkania była kwestia dostępności programów telewizyjnych dla osób niesłyszących oraz wprowadzanie odpowiednich rozwiązań: audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących oraz tłumaczeń na język migowy.

Przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przedstawili obecny stan prawny w tym zakresie oraz planowane zmiany. Poinformowali o podpisanym w dniu 5 czerwca 2013 r. Porozumieniu nadawców w sprawie sposobu realizacji obowiązków wynikających z art. 18 a ustawy o radiofonii i telewizji dotyczących udogodnień w programach telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku i dla osób z niepełnosprawnością słuchu, oraz zaproponowali zorganizowanie spotkania przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób niesłyszących z nadawcami programów telewizyjnych.

Omówiono także kwestie przepisów prawa pracy i BHP oraz zaświadczeń o możliwości podjęcia pracy przez osobę niesłyszącą, wystawianych przez lekarzy medycyny pracy. Obecnie obowiązujące regulacje w tym zakresie zaprezentowali przedstawiciele Departamentu Prawa Pracy.

Na następnych spotkaniach zorganizowanych przez Jarosława Dudę poruszona ma zostać tematyka dyskryminacji w miejscu pracy oraz dostępności usług tłumaczy języka migowego.

zdj. www.niepelnosprawni.gov.pl

(www.niepelnosprawni.gov.pl)