MEGAMOCNI

Strona dostępna dla osób niepełnosprawnych - jak ją zaprojektować?

bez_barier internet podręcznik

Dodano 2014-07-22 09:07:18 | Autor: Jacek Gibel

Fundacja Widzialni we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi wydała podręcznik pod tytułem "Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress".

Podręcznik jest wynikiem współpracy Fundacji Wspomagania Wsi  z  Fundacją Widzialni, Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów i Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Celem wydania podręcznika jest propagowanie dobrych praktyk w projektowaniu serwisów internetowych zgodnych z międzynarodowymi wytycznymi dostępności WCAG 2.0.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, serwisy internetowe podmiotów realizujących zadania publiczne są zobligowane do dostosowania swoich serwisów do tych wytycznych do końca kwietnia 2015 r.

Podręcznik ten nie jest książką o języku HTML ani instrukcją obsługi WordPressa. Zawiera podstawowe wiadomości, które ułatwić mogą projektowanie strony internetowej z myślą o wszystkich grupach użytkowników - mówi autor podręcznika, Przemysław Marcinkowski, ekspert Fundacji Widzialni. Opracowanie zawiera wytyczne umożliwiające stworzenie strony internetowej zgodnie z przepisami dotyczącymi dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych czy innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Podręcznik - na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 3.0. Polska License - dostępny jest do pobrania w tym miejscu.

zdj. niepelnosprawni.gov.pl

(inf. własna/niepelnosprawni.gov.pl)