MEGAMOCNI

Syndaktylia - choroba złączonych palców

syndaktylia

Dodano 2013-05-28 10:29:39 | Autor: Jacek Gibel

Syndaktylia (z gr. συν- = "razem"; δακτυλος = "palec") to choroba wrodzona, w której dwa lub więcej palców jest ze sobą złączone. Schorzenie jest dość popularne u niektórych ssaków takich jak kangury czy siamangi. U ludzi występuje zdecydowanie rzadziej.

Syndaktylia może przyjmować następujące postaci:
- prostą (sąsiednie palce są połączone tkanką miękką)
- złożoną (złączone ze sobą są kości sąsiednich palców; tego typu syndaktylię wykazują kangury)

Syndaktylia może też być całkowita bądź niecałkowita. W pierwszym przypadku palce połączone są na całej długości. Przy syndaktylii niecałkowitej - tylko na pewnym odcinku. Istnieje także forma choroby, w której pomiędzy dwoma fragmentami z syndaktylią znajduje się zdrowy odcinek skóry.

Syndaktylia jest całkowicie normalnym objawem we wczesnym życiu płodowym człowieka. Około 16 tygodnia zachodzi proces apoptozy, w którym tkanka pomiędzy palcami powinna zniknąć. Kiedy tak się nie dzieje, dziecko rodzi się z defektem.

Zabiegu rozdzielenia palców dokonuje się najczęściej około 18-24 miesiąca życia, kiedy palce wystarczająco urosną. W przypadku syndaktylii skrajnych palców (kciuk/wskazujący oraz serdeczny/mały) operację przeprowadza się jednak już koło 6 miesiąca, aby zapobiec wykrzywieniu się palców. Do uzupełnienia braków najczęściej wykorzystuje się skórę pobraną z okolic krocza lub łokcia.