MEGAMOCNI

Szwajcarzy wyłożą pieniądze dla świętokrzyskich DPS

DPS pomoc Szwajcaria

Dodano 2013-06-22 19:22:10 | Autor: Emil Kowalski

Domy Pomocy Społecznej w województwie świętokrzyskim, otrzymają pieniądze od Szwajcarów, na rozwój i działalność. Środki finansowe, będą pochodzić z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Kwota, która zostanie przeznaczona na chorych, starszych i samotnych pensjonariuszy placówek DPS, wyniesie łącznie 16 mln złotych.

Do podpisania umów doszło w miniony piątek (21 czerwca). Dofinansowanie otrzymają ośrodki w Kielcach: DPS im. Jana Pawła II oraz Placówka „Kamyk”, przy ulicy Toporowskiego. Natomiast w powiecie kieleckim, DPS w Zgórsku i Łagiewnikach. Wyliczoną pomoc, dostaną także ośrodki w buskim, opatowskim i sandomierskim. 

Szwajcarska pomoc jest o tyle ważna, gdyż jak zgodnie uważają członkowie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którzy zajmują się tą kwestią oraz samorządowcy i kierownictwa DPS, przeciętne i średnie życie Europejczyka, co 4 lata, wzrasta o prawie rok czasu. Społeczeństwo europejskie starzeje się lecz długość życia, powoduje, że powoli zaczyna brakować tego typu placówek. Tym bardziej wzajemne wsparcie różnych krajów, jest pożądane, bo jak wiadomo, utrzymanie obecnych ośrodków oraz powstawanie nowych, to niebagatelne sumy jakich w budżecie przynajmniej naszego kraju jest zbyt mało.

DPS w Sandomierzu, zdj. sandomierz.dps.pl

Ponadto do tego dochodzą wydatki modernizacyjne, jak chociażby ten w DPS w Sandomierzu. Placówka chce się rozwinąć ale tylko dzięki przyznanemu, szwajcarskiemu wsparciu, będzie mogła zainwestować wymagane 1,5 mln złotych dla zaadoptowania pomieszczeń dla 10 podopiecznych, pod względem osób bardziej sprawnych, które mogą samodzielnie funkcjonować. Za szwajcarskie pieniądze powstaną także gabinety hydroterapii oraz grota solna. Zaplanowano też stworzenie małej stolarni, w której podopieczni ośrodka będą mieli zajęcia terapeutyczne.

Dofinansowanie odbyło się w ramach „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych". 

Jak podają pracownicy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, projekty, których wykonanie będzie możliwe dzięki finansowemu wsparciu Szwajcarii zaowocują powstaniem 59 lokali aktywizujących w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej województwa świętokrzyskiego. W ramach realizacji projektów powstaną także nowocześnie wyposażone pomieszczenia do rehabilitacji i terapii zajęciowej. Sfinansowane zostaną również szkolenia dla pracowników w/w placówek, w szczególności osób, które na co dzień pracują z podopiecznymi. W szkoleniach i studiach podyplomowych weźmie udział 210 pracowników jednostek objętych Programem.

info. własne/programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl