MEGAMOCNI

ONZ

1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka

Dzieci ONZ

Dodano 2015-06-01 08:07:42 | Autor: Jacek Gibel

1 czerwca obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

czytaj dalej »

1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

ONZ starsi

Dodano 2014-10-01 07:35:07 | Autor: Jacek Gibel

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony w 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest poprawa sytuacji osób dojrzałych: walka z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

czytaj dalej »

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

kalendarz ON ONZ

Dodano 2013-12-03 07:52:58 | Autor: Emil Kowalski

Dzień został ustanowiony przez ONZ w 1992 roku. Było to z okazji zakończenia Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992). Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych, integrację i na ich postrzeganie jako normalnych, zwykłych ludzi, nie tylko przez pryzmat choroby.

czytaj dalej »

26 kwietnia - Światowy Dzień Własności Intelektualnej

ONZ

Dodano 2013-04-26 09:00:19 | Autor: Emil Kowalski

Dzisiejszy dzień jest kolejnym, który można przypisać twórcom i artystom, bowiem jest on związany z własnością intelektualną. To własność ściśle związana z różnymi dziełami, tekstami literackimi i wieloma innymi, twórczymi projektami.

czytaj dalej »

21 kwietnia - w 2009r. powstała Światowa Biblioteka Cyfrowa

biblioteka ONZ UNESCO

Dodano 2013-04-21 10:44:52 | Autor: Emil Kowalski

Z inicjatywy UNESCO, agencji ONZ ds. edukacji, i 32 instytucji partnerskich, powstała w 2009 roku, Światowa Biblioteka Cyfrowa. Celem projektu jest gromadzenie i kreowanie twórczości, prac naukowych, publikacji elektronicznych, publikacji edukacyjnych. Zwiększenie ilości i różnorodności treści kulturowych oraz zmniejszenia przepaści cyfrowej między krajami, ma wspierać światowe dziedzictwo historyczne i naukowe.

czytaj dalej »

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

autyzm choroby ONZ

Dodano 2013-04-02 11:56:46 | Autor: Jacek Gibel

Już od pięciu lat 2 kwietnia jest Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. Obchody święta zainicjowane zostały przez Katar, a następnie poparte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007 roku. Dzień ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat tego schorzenia.

czytaj dalej »

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

konwencja ONZ prawo

Dodano 2013-02-01 13:35:20 | Autor: Jacek Gibel

Przyjęta 13 grudnia 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych to ważny krok w kierunku określenia i uznania nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności. Dotyczy ono zarówno podejścia opiekuńczego i charytatywnego, jak i tworzenia społeczeństwa i środowiska otwartego dla wszystkich, włączającego i wyrównującego szanse, opartego na prawach człowieka.

czytaj dalej »