MEGAMOCNI

konwencja

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

konwencja ONZ prawo

Dodano 2013-02-01 13:35:20 | Autor: Jacek Gibel

Przyjęta 13 grudnia 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych to ważny krok w kierunku określenia i uznania nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności. Dotyczy ono zarówno podejścia opiekuńczego i charytatywnego, jak i tworzenia społeczeństwa i środowiska otwartego dla wszystkich, włączającego i wyrównującego szanse, opartego na prawach człowieka.

czytaj dalej »