MEGAMOCNI

praca

Pracodawca nie pomaga w walce ze stresem

praca stres

Dodano 2015-05-29 09:55:06 | Autor: Jacek Gibel

Polscy pracownicy doceniają programy zdrowotne w miejscu pracy, a dwie trzecie z nich korzysta. Ich zdaniem oferta pracodawców nie jest jednak wystarczająca. Najwięcej pracowników (45 proc.) liczy na wsparcie w walce ze stresem, ale większość go nie otrzymuje.

czytaj dalej »

Dni Różnorodności w Polsce i na świecie

bez_barier praca różnorodność tolerancja

Dodano 2015-05-25 09:50:31 | Autor: Jacek Gibel

Jedną z koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi jest tzw. zarządzanie różnorodnością. Zakłada ona, że zespół pracowników zróżnicowany pod względem sprawności, wieku, narodowości czy kultury stanowi cenny zasób firmy. Wnosi do niej szeroki wachlarz talentów, doświadczeń oraz różnych pomysłów na rozwiązywanie problemów. 21 maja obchodzony był Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, zaś 23 maja w Warszawie - Warszawski Dzień Różnorodności. Oba wydarzenia są dobrą okazją do tego, by podkreślić i przypomnieć, że mimo odmiennego wyglądu, wyznania czy pochodzenia, posiadanie zróżnicowanego zespołu pracowników przynosi szereg korzyści organizacji otwartej na takie rozwiązania.

czytaj dalej »

Co trzecie miejsce pracy niekorzystne dla zdrowia

praca zdrowie

Dodano 2015-05-21 12:21:40 | Autor: Jacek Gibel

Przewlekły stres w miejscu pracy zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca i nadciśnienia. Praca w wymuszonej pozycji lub dźwiganie zbyt dużych ciężarów prowadzi natomiast do urazów układu mięśniowo-szkieletowego. W Europie 30 proc. miejsc pracy ma negatywny wpływ na zdrowie osób je zajmujących.

czytaj dalej »

Platforma internetowa dla osób z autyzmem

autyzm bez_barier praca

Dodano 2015-02-24 12:59:55 | Autor: Jacek Gibel

Fundacja Wspólnota Nadziei we współpracy z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Stowarzyszeniem WAI-NOT i Uniwersytetem Thomas More z Belgii finalizuje realizację Projektu Innowacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Edu-Autyzm”, którego celem jest wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem i otwarcie im drogi do rynku pracy.

czytaj dalej »

Choroba psychiczna nie musi oznaczać wykluczenia

choroby praca psychika zdrowie

Dodano 2015-01-28 09:17:28 | Autor: Jacek Gibel

Prawie 8 mln Polaków w wieku od 18 do 64 lat boryka się z mniejszymi lub większymi zaburzeniami psychicznymi. Problem staje się coraz poważniejszy, a standardy leczenia wymagają jeszcze poprawy. Odpowiednie terapie i opieka nad chorymi mogą przyczynić się do tego, że nie będą oni wykluczeni z życia społecznego i rynku pracy. Mental Health Integration Index wysoko ocenia przyjęte w Polsce rozwiązania prawne i  teoretyczną dostępność do nowoczesnych leków, podkreśla jednak, że brak nam adekwatnego finansowania.

czytaj dalej »

POPON: Potrzebne są dalsze zmiany w sferze zatrudnienia

POPON praca zatrudnienie

Dodano 2015-01-12 09:57:20 | Autor: Jacek Gibel

Od stycznia rozszerzony został krąg osób niepełnosprawnych, za które pracodawca może otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich zatrudnieniem. Złagodzone zostają też warunki uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych. Zdaniem prezesa POPON-u zmiany są jednak niewystarczające i niedostosowane do obecnej sytuacji na rynku. Dobrym rozwiązaniem może być zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sferze budżetowej.

czytaj dalej »

Dobre praktyki zatrudniania

bez_barier GUS praca wykluczenie

Dodano 2014-12-22 12:52:53 | Autor: Jacek Gibel

Osoby z niepełnosprawnością stanowią jedną z najbardziej wykluczonych grup na rynku pracy. Ich potencjał zawodowy wciąż nie jest w pełni wykorzystywany przez polskich pracodawców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, aktualny wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczeniem wynosi tylko 21%. Nie brakuje jednak firm i instytucji, które chcą to zmienić, prowadząc rekrutację otwartą na osoby z niepełnosprawnością.

czytaj dalej »

Duże zainteresowanie badaniem rynku pracy osób z niepełnosprawnością

ankieta praca projekt

Dodano 2014-10-17 08:43:29 | Autor: Jacek Gibel

Tydzień temu wystartowało ogólnopolskie badanie „Pracodawca na TAK”, które ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Spotkało się ono z olbrzymim zainteresowaniem. W ciągu zaledwie siedmiu dni ankietę wypełniło ok. 200 osób – pracowników oraz pracodawców. Badanie stanowi kolejną odsłonę projektu „TAKpełnosprawni” realizowanego przez Grupę Job (Upright Group).

czytaj dalej »

Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy

Lodołamacze PFRON praca

Dodano 2014-10-15 08:33:32 | Autor: Jacek Gibel

Coraz więcej firm zatrudnia osoby niepełnosprawne. Tacy pracownicy wykazują się często większym zaangażowaniem i lojalnością, chociażby dlatego, że trudniej im znaleźć inną pracę. Wbrew opiniom dostosowanie miejsca pracy nie musi być kosztowne, a zatrudnianie niepełnosprawnych opłaca się nawet bez dofinansowania.

czytaj dalej »

Rusza ogólnopolska ankieta na temat niepełnosprawności na rynku pracy

ankieta praca projekt

Dodano 2014-10-08 08:14:46 | Autor: Jacek Gibel

Jakie bariery napotykają pracownicy z niepełnosprawnością? Dlaczego pracodawcy boją się ich zatrudniać? Już niedługo obie grupy będą mogły skonfrontować swoje opinie na temat rynku pracy. Wszystko to dzięki rozpoczynającemu się właśnie badaniu „Pracodawca na TAK”, którego efektem będzie raport stanowiący kompendium wiedzy na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością. To kolejna odsłona projektu „TAKpełnosprawni” realizowanego przez Grupę Job (Upright Group).

czytaj dalej »

Po pracy ważny jest odpoczynek

praca pracoholizm zdrowie

Dodano 2014-09-08 12:48:56 | Autor: Jacek Gibel

Polacy - przynajmniej na Zachodzie - mają często opinię rzetelnych i pracowitych. W kraju również nierzadko zdarza się, że pracujemy w nadgodzinach i to nierzadko na zwiększonych obrotach. Jest też jednak druga strona tego medalu.

czytaj dalej »

Targi pracy w Częstochowie dla osób niepełnosprawnych

bez_barier praca targi

Dodano 2014-09-04 12:35:38 | Autor: Jacek Gibel

Fundacja Widzialni, Urząd Miasta Częstochowy oraz Fundacja Imago  serdecznie zapraszają bezrobotne osoby niepełnosprawne oraz  pracodawców do wzięcia udziału w Targach Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, które odbędą się 24.09.2014 r. godz. 10.00-15.00 na Akademii Jana Długosza przy ul. Waszyngtona 4/8 w Częstochowie.

czytaj dalej »

Zmiany w czasie pracy osób niepełnosprawnych

praca prawo

Dodano 2014-07-03 09:31:50 | Autor: Jacek Gibel

W dniu 10 lipca 2014 r. wchodzą w życie zmiany w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Zmiany wynikają z wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r.

czytaj dalej »

Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej

praca prawo UE

Dodano 2014-05-30 12:20:09 | Autor: Jacek Gibel

W dniu 21 maja 2014 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE. Rozporządzenie to zastąpi z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenie 800/2008, które w okresie przejściowym może być stosowane do końca bieżącego roku.

czytaj dalej »

"Zielone miejsca pracy" - projekt dla niepełnosprawnych

Poznań praca staż

Dodano 2014-05-08 13:13:05 | Autor: Jacek Gibel

Projekt "Zielone miejsca pracy szansą na karierę zawodową osób niepełnosprawnych" organizowany jest przez firmę Eureka Sp. z o.o.  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich. W jego ramach osoby niepełnosprawne mogą otrzymać ofertę płatnego stażu, a nawet pracę po jego zakończeniu.

czytaj dalej »

Szansa na większe zatrudnienie wśród osób niepełnosprawnych

praca prawo

Dodano 2014-05-08 08:56:36 | Autor: Jacek Gibel

Dzisiaj Senat i przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawią propozycje zmian i rekomendacje ustawowe, które mają wesprzeć tworzenie nowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych. Zdaniem ekspertów wpływ na kształt przepisów powinni mieć przede wszystkim pracodawcy. Z roku na rok zmniejsza się liczba zakładów pracy chronionej, co przekłada się również na wzrost bezrobocia wśród niepełnosprawnych.

czytaj dalej »

"Dam pracę karłom"

karły praca

Dodano 2014-04-29 12:02:40 | Autor: Jacek Gibel

Pod takim tytułem reklamowała się agencja artystyczna "Mali wielcy ludzie" z Lublina. Ogłoszenie wywołało sporą burzę w mediach, zwłaszcza wśród społeczności proniepełnosprawnych.

czytaj dalej »

Darmowa opieka medyczna coraz popularniejsza wśród pracodawców

opieka praca

Dodano 2014-04-11 12:50:39 | Autor: Jacek Gibel

Coraz więcej firm wprowadza darmowe programy opieki medycznej dla członków rodzin swoich pracowników. Pomoc wykwalifikowanych pielęgniarek w opiece nad chorym dzieckiem lub rodzicami ma poprawić komfort pracy zatrudnionych, a tym samym zwiększyć ich efektywność. Pracodawca nie traci na nieobecnościach pracowników, co jest szczególnym problemem dla małych firm. Dzięki takiemu rozwiązaniu poprawia się też wizerunek firmy.

czytaj dalej »

Zmiany w dofinansowaniu zaszkodzą niepełnosprawnym?

dofinansowanie praca

Dodano 2014-04-03 09:10:42 | Autor: Jacek Gibel

1 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez pracodawców. Eksperci ostrzegają, że w efekcie zmian najmocniej ucierpią zakłady pracy chronionej, a w konsekwencji – niepełnosprawni. Stopa bezrobocia w tej grupie może znacząco wzrosnąć.

czytaj dalej »

Jak uniknąć cieśni nadgarstka?

nadgarstek Nowicki praca

Dodano 2014-02-11 14:27:12 | Autor: Emil Kowalski

Pracownik biurowy pracuje często przy komputerze i jego ręka jest przez wiele godzin na klawiaturze. To może prowadzić do poważnej dolegliwości – zespołu cieśni nadgarstka. Co robić, aby mimo wielogodzinnej pracy przy komputerze utrzymać rękę w jak najlepszej kondycji? Porad udziela dr Paweł Nowicki, specjalista ortopeda, chirurg ręki z Centrum Medycznego ENEL-MED, operator w Szpitalu Centrum w Warszawie. 

czytaj dalej »

Pełnoprawny niepełnosprawny na rynku pracy

praca

Dodano 2014-02-04 15:15:03 | Autor: Jacek Gibel

W "Poranku OnLine" na antenie "Czwórki" Polskiego Radia wypowiadała się wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Monika Tokarska. Opowiadała o sytuacji niepełnosprawnych poszukujących pracy.

czytaj dalej »

Praca w domu dla niepełnosprawnych - pomysł Spółdzielni "Świt"

Garwolin praca spółdzielnie

Dodano 2014-01-22 12:52:03 | Autor: Emil Kowalski

Garwolińska Spółdzielnia Inwalidów Świt istnieje od 1944 roku i od tamtego czasu oferuje pracę dla osób niepełnosprawnych. W minionym tygodniu, w Urzędzie Gminy w Garwolinie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli spółdzielni i osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania został przedstawiony ciekawy program aktywizacji osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

czytaj dalej »

Osobisty trener dla niepełnosprawnego

bez_barier PFRON praca

Dodano 2014-01-07 14:07:55 | Autor: Jacek Gibel

To pierwszy tego typu projekt w kraju, obejmujący pięć województw - dolnośląskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i pomorskie. Osobom niepełnosprawnym - zarówno fizycznie jak i umysłowo - przydzielony zostanie osobisty trener pracy. Rekrutacja do projektu właśnie rusza.

czytaj dalej »

UE - Polska nie będzie miała ograniczeń finansowych na pracę dla niepełnosprawnych

Kamysz MPiPS praca UE wyłączenia

Dodano 2013-12-20 08:21:26 | Autor: Emil Kowalski

Dania 18 grudnia pojawiła się nowa wersja projektu Komisji Europejskiej, dotycząca wyłączeń blokowych, które ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

czytaj dalej »

Andrzej Orzechowski (PO) o nowym finansowaniu miejsc pracy osób niepełnosprawnych

budżet Orzechowski PO praca

Dodano 2013-12-20 07:27:30 | Autor: Emil Kowalski

W związku z niedawnymi zmianami ustawowymi dotyczącymi miejsc pracy osób niepełnosprawnych, postanowiliśmy wysłać list do Pana Andrzeja Orzechowskiego posła na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. Zapytaliśmy wprost: "Czy zmiany w finansowaniu niepełnosprawnych zaszkodzą firmom?". Pan poseł Andrzej Orzechowski, był uprzejmy odpowiedzieć na nasz list.

czytaj dalej »

Powstanie nowy ZAZ w Wałbrzychu

praca Wałbrzych ZAZ

Dodano 2013-11-28 09:04:42 | Autor: Emil Kowalski

Dnia 12 listopada zapadła decyzja o dofinansowaniu budowy nowego ZAZ-u w Wałbrzychu, którą podjął Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Stworzenie placówki realizuje Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej, które obejmie nad nią kontrolę.

czytaj dalej »

"Aktywny start w dorosłość" - wsparcie niepełnosprawnej młodzieży na rynku pracy

Elbląg praca projekt

Dodano 2013-11-05 10:25:42 | Autor: Jacek Gibel

Wraz z początkiem listopada Fundacja Elbląg rozpoczęła realizację projektu skierowanego do niepełnosprawnej, niepracującej młodzieży z Elbląga i powiatu elbląskiego. Dzięki niemu zainteresowani będą mogli uzyskać bezpłatne wsparcie ułatwiające start w dorosłe życie. Chęć uczestnictwa w projekcie można zgłosić do końca miesiąca.

czytaj dalej »

Wypożycz czekoladową fontannę!

pomoc praca spółdzielnie

Dodano 2013-10-30 13:48:15 | Autor: Emil Kowalski

Chcesz wypożyczyć czekoladową fontannę? Odwiedź Spółdzielnię Socjalną „Sami Sobie” w Stalowej Woli. Innowacyjna Spółdzielnia Socjalna SAMI SOBIE to szczególne dziecko Inkubatora Technologicznego jaki funkcjonuje w tym mieście.

czytaj dalej »

Zwycięzcy Lodołamacze 2013 - region łódzki i małopolsko-świętokrzyski

gala Lodołamacze Lodołamacze2013 Łódź Małopolskie praca

Dodano 2013-09-20 13:44:00 | Autor: Emil Kowalski

Wczoraj rozdano ostatnie statuetki Lodołamaczy 2013 na etapie regionalnym. Gale podczas których wyłoniono zwycięzców i wyróżnionych, odbyły się Centrum Kultury " Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (region małopolsko-świętokrzyski) oraz Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ w Łodzi.

czytaj dalej »

Kim są eko-wymiatacze?

Elbląg praca praktyki Stowarzyszenie Szkolenia

Dodano 2013-09-18 10:17:47 | Autor: Emil Kowalski

Eko-wymiatacze to osoby niepełnosprawne z Elbląga, które przez ostatnich kilka miesięcy zdobywały wiedzę i doświadczenie zawodowe. Spośród 18 osób niepełnosprawnych, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie „Sprawniejsi”, wyłoniono 12-stu najlepszych.

czytaj dalej »

NIK: Niepełnosprawność w urzędach

NIK praca urzędnicy Urzędy

Dodano 2013-08-09 07:42:26 | Autor: Emil Kowalski

Urzędnicy Najwsższej Izby Kontroli (NIK), dokonali kolejnej analizy funkcjonowani polskich urzędów. Tym razem, placówki zbadano pod kątem m.in. możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych samorządach. Niestety ale sytuacja na rynku pracy dla niepełnosprawnych w administracji publicznej, nie należy do zadawalających. 

czytaj dalej »

Niepełnosprawni jednak nie będą tracić pracy - UE nie obniży dofinansowania!

dofinansowanie KE praca UE

Dodano 2013-07-15 11:10:30 | Autor: Emil Kowalski

W Brukseli, odbyły się rozmowy pomiędzy komisarzem do spraw konkurencji Joaquinem Almunią (Komisja Europejska) a wiceministrami: pracy Radosławem Mleczko i rozwoju regionalnego Pawłem Orłowskim. Z rozmów wynikło, że nie będzie zmniejszenia puli pieniędzy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce - zapewnia Komisja Europejska.

czytaj dalej »

Unia zwalnia niepełnosprawnych – powiedz STOP!

dyskryminacja praca UE zwolnienia

Dodano 2013-06-26 10:24:08 | Autor: Emil Kowalski

Nie chcemy ograniczeń w pracy! Chcemy pracować! Czujemy się dyskryminowani! Decyzja Unii Europejskiej to dyskryminacja! - to coraz częściej pojawiające się hasła wśród osób niepełnosprawnych. Możesz wyrazić stanowcze NIE!, decyzjom jakie chce podjąć Parlament Europejski. Przeczytaj o akcji zorganizowanej w tym celu.

czytaj dalej »

Dbajmy o zdrowie w pracy

praca pracownicy stres

Dodano 2013-05-09 10:34:32 | Autor: Emil Kowalski

Po wyjściu z biura towarzyszy ci pulsujący ból głowy? Często łamie cię w plecach i pieką oczy? Odczuwasz ogromne zmęczenie, nawet jeżeli danego dnia nie wykonywałeś wielu zadań? Te wszystkie objawy mogą świadczyć o niewłaściwej higienie twojej pracy. Jak im zapobiegać by czuć się zdrowo?

czytaj dalej »

Urzędy miast biorą przykład z Kancelarii rządowych - nie chcą niepełnosprawnych pracowników

kary Katowice PFRON praca Racibórz Rybnik Śląskie

Dodano 2013-03-08 10:41:04 | Autor: Emil Kowalski

Urzędy Miast idą za przykładem Rządu i podobnie jak same Kancelarie Premiera czy też Prezydenta, wolą płacić kary za brak zatrudnienia osób niepełnosprawnych niż faktycznie stosować się do ustawy regulującej tą kwestię. Tym bardziej jest to paradoksalne, iż właśnie to Rząd przecież uchwala takie przepisy. 

czytaj dalej »