MEGAMOCNI

prawo

Prawo do ulgi na przewodnika

prawo przewodnik ulgi

Dodano 2015-04-27 12:50:48 | Autor: Jacek Gibel

Niepełnosprawni, którzy na co dzień poruszają się dzięki przewodnikom, mają prawo odliczyć od swoich dochodów wydatki związane z opłaceniem tych osób. Inna ulga obejmuje koszty utrzymania psa asystującego.

czytaj dalej »

Nowe obowiązki eksporterów leków

eksport farmaceutyka leki prawo zdrowie

Dodano 2015-03-04 09:13:35 | Autor: Jacek Gibel

Trwają prace nad zmianami w Prawie farmaceutycznym, które zmierzają do ograniczenia eksportu leków. Chodzi m.in. o wprowadzenie obowiązku zgłaszania inspekcji farmaceutycznej zamiaru ich wywozu. Taki postulat zgłaszają aptekarze, którzy argumentują, że w ten sposób można rozwiązać problem niedoboru leków. Przeciwnicy tego pomysłu podkreślają, że tylko 7 proc. farmaceutyków trafia na eksport, a ograniczony w ten sposób handel transgraniczny może wpłynąć na podwyżki cen w aptekach.

czytaj dalej »

Bezpłatne porady podatkowe dla niepełnosprawnych

bez_barier podatki prawo

Dodano 2015-03-03 12:42:29 | Autor: Jacek Gibel

Już 26 marca 2015 r. osoby niepełnosprawne i ich rodziny zainteresowane bezpłatną poradą z zakresu przygotowywania zeznań i rozliczeń PIT za 2014 rok będą mogły skorzystać z pomocy doradców podatkowych zrzeszonych w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. Dyżury telefoniczne będą odbywać się w 13 regionach Polski.

czytaj dalej »

Pakiet onkologiczny wyląduje w Trybunale

onkologia prawo trybunał zdrowie

Dodano 2015-02-23 10:13:47 | Autor: Jacek Gibel

Środowisko medyczne od samego początku krytycznie ocenia pakiet onkologiczny. Uważa, że jego wprowadzenie doprowadzi do dużej dezorganizacji służby zdrowia i dzielenia pacjentów na lepszych i gorszych. Stąd decyzja Naczelnej Rady Lekarskiej o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o sprawdzenie zgodności zapisów pakietu z konstytucją.

czytaj dalej »

Zmiany w czasie pracy osób niepełnosprawnych

praca prawo

Dodano 2014-07-03 09:31:50 | Autor: Jacek Gibel

W dniu 10 lipca 2014 r. wchodzą w życie zmiany w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Zmiany wynikają z wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r.

czytaj dalej »

Nowe karty parkingowe - informacje

parking prawo samochody

Dodano 2014-07-02 09:52:01 | Autor: Jacek Gibel

Informowaliśmy już, że od 1 lipca 2014 roku zmieniły się zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące zmian, przygotowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

czytaj dalej »

Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej

praca prawo UE

Dodano 2014-05-30 12:20:09 | Autor: Jacek Gibel

W dniu 21 maja 2014 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE. Rozporządzenie to zastąpi z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenie 800/2008, które w okresie przejściowym może być stosowane do końca bieżącego roku.

czytaj dalej »

Szansa na większe zatrudnienie wśród osób niepełnosprawnych

praca prawo

Dodano 2014-05-08 08:56:36 | Autor: Jacek Gibel

Dzisiaj Senat i przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawią propozycje zmian i rekomendacje ustawowe, które mają wesprzeć tworzenie nowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych. Zdaniem ekspertów wpływ na kształt przepisów powinni mieć przede wszystkim pracodawcy. Z roku na rok zmniejsza się liczba zakładów pracy chronionej, co przekłada się również na wzrost bezrobocia wśród niepełnosprawnych.

czytaj dalej »

Powrót 7-godzinnego dnia pracy dla niepełnosprawnych

prawo

Dodano 2014-03-17 09:03:50 | Autor: Jacek Gibel

Komisja Ustawodawcza zadecydowała o przywróceniu siedmiogodzinnego dnia pracy osobom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, z możliwością jego wydłużenia na wniosek pracownika. Stworzony przez Senat projekt ustawy w tej sprawie trafi do Sejmu.

czytaj dalej »

Wydawał zaświadczenia lekarskie mimo zakazu sądowego

Lekarze prawo zaświadczenia

Dodano 2014-02-03 09:10:35 | Autor: Emil Kowalski

Funkcjonariusze policji z Sochaczewa aresztowali 45-letniego mężczyznę, który nielegalnie świadczył usługi jako lekarz medycyny pracy. Miał on sądowy zakaz wykonywania . Wystawiał zaświadczenia między innymi kandydatom na kierowców lub wykonującym badania profilaktyczne do pracy. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

czytaj dalej »

Komornik nie zabierze już wózka? - projekt nowelizacji

komornik prawo

Dodano 2014-01-24 09:51:55 | Autor: Jacek Gibel

Jak zakłada poselski projekt nowelizacji prawa cywilnego, przedmioty, które są niezbędne dłużnikowi lub członkowi jego rodziny ze względu na niepełnosprawność, mają nie podlegać egzekucji komorniczej. Wczoraj odbyła się debata, podczas której posłowie wyrazili poparcie dla projektu.

czytaj dalej »

"Gdzie parkujesz? Ludzi nie szanujesz!?"

koperty parking prawo

Dodano 2013-03-28 10:10:46 | Autor: Jacek Gibel

Żółte naklejki z takim właśnie tekstem może zastać naklejone na szybę każdy kierowca w Dąbrowie Górniczej, który zaparkuje samochód na miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych. To nowy pomysł miasta mający oduczyć kierowców zajmowania miejsc, które im nie przysługują.

czytaj dalej »

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

konwencja ONZ prawo

Dodano 2013-02-01 13:35:20 | Autor: Jacek Gibel

Przyjęta 13 grudnia 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych to ważny krok w kierunku określenia i uznania nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności. Dotyczy ono zarówno podejścia opiekuńczego i charytatywnego, jak i tworzenia społeczeństwa i środowiska otwartego dla wszystkich, włączającego i wyrównującego szanse, opartego na prawach człowieka.

czytaj dalej »

Prawa autorskie a osoby niepełnosprawne

autorzy niewidomi prawo

Dodano 2013-01-30 10:55:19 | Autor: Emil Kowalski

W czerwcu 2013 roku 185 państw członkowskich WIPO spotka się w Maroko, aby podpisać traktat dotyczący zwiększenia dostępu do prac chronionych prawem autorskim dla osób z dysfunkcją wzroku i innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem.

czytaj dalej »

UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNIKAJĄCE Z INNYCH PRZEPISÓW PRAWA

niepełnosprawni prawo przepisy uprawnienia

Dodano 2012-12-14 08:47:15 | Autor: Dariusz Makuła

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.). Ustawa zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, (art. 68), a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69).

czytaj dalej »