MEGAMOCNI

przepisy

Nasz rząd rozdziela niepełnosprawnych na gorszych i lepszych?

przepisy sejm ustawy

Dodano 2013-05-23 08:59:17 | Autor: Emil Kowalski

No i jak mamy rozumieć kolejne poczynania naszych władz wobec niepełnosprawnych? Czy mają one w swoich planach kategoryzowanie tych osób, dzieląc je na „bardziej niepełnosprawnych z większymi prawami” i na „niepełnosprawnych bez praw lub z ich ograniczeniem”. Chodzi o prawa do pomocy w formie zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

czytaj dalej »

UE wprowadza wymóg o dostępności transportu kolejowego dla niepełnosprawnych

bez_barier Europa przepisy uchwały UE wymogi

Dodano 2013-03-13 10:12:45 | Autor: Emil Kowalski

Europa Bez Barier to projekt integracyjny Unii Europejskiej, który ma na celu zniesienie możliwie jak najwięcej przeszkód architektonicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych. Pierwszym krokiem zmierzającym ku temu było podpisanie i ratyfikacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Opracowano również w tym celu kompleksową strategię do 2020 roku.

czytaj dalej »

UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNIKAJĄCE Z INNYCH PRZEPISÓW PRAWA

niepełnosprawni prawo przepisy uprawnienia

Dodano 2012-12-14 08:47:15 | Autor: Dariusz Makuła

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.). Ustawa zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, (art. 68), a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69).

czytaj dalej »