MEGAMOCNI

szpiczak

Coraz więcej zachorowań na szpiczaka mnogiego

nowotwory rak szpiczak

Dodano 2014-10-10 08:50:48 | Autor: Jacek Gibel

W ciągu ostatnich kilku dekad obserwuje się wzrost zapadalności na szpiczaka mnogiego. Według danych Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka szpiczak plazmocytowy zwany również szpiczakiem mnogim występuje w populacji z częstością około 4 przypadków na 100 tys. osób rocznie, co stanowi 1 proc. nowotworów złośliwych i około 10 proc. nowotworów układu krwiotwórczego.

czytaj dalej »