MEGAMOCNI

Technologie dla niepełnosprawnych typu ETA, RDFI - telenawigacja

asystujące ECI technologie

Dodano 2013-05-28 11:15:49 | Autor: Emil Kowalski

System telenawigacji dla osoby niewidomej – to projekt, który ułatwia podróżowanie w mieście. Prace nad takim systemem, są prowadzone na Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej, który stał się prekursorem, wprowadzając w Polsce taki system. Polskim urządzeniem tego rodzaju, jako pierwszym, jest Nawigator firmy Migraf.

Osoby słabowidzące mają problemy z mobilnością, trudnością z omijaniem przeszkód, ze znalezieniem odpowiedniej drogi. Potwierdzają to badanie jakie przeprowadził Instytut. Przyrząd jaki stworzyli naukowcy z Politechniki Łódzkiej, jest praktyczny i prosty w obsłudze, a co w znaczącym stopniu ułatwia przemieszczanie w terenie osobom z dysfunkcją wzroku.

Do grupy urządzeń tego typu czyli Electronic Travel Aids – ETA, należy wiele innych. Wśród nich możemy wyszczególnić urządzenia do punktowej detekcji przeszkód (wyposażane w czujniki ultradźwiękowe i dalmierze laserowe) lub systemy wizyjne (m.in. stereowizyjne), orientujące w otoczeniu za pomocą "obrazów" dźwiękowych lub bodźców dotykowych. Ponadto, są rozwijane systemy opierające się na nawigacji satelitarnej. Wspomniany Nawigator Migraf, opiera się na tej technologii za pomocą GPS.

Wśród wszystkich badań, szeroki zakres obejmują systemy wykorzystujące techniki RFID - Radio-frequency identification lub promieni w podczerwieni. Komunikacja za pomocą tej metody, odbywa się z wykorzystaniem radiolatarni. Polega to na odbiorze i wysyłaniu sygnału za pośrednictwem czytnika RFID oraz transportera. Taki transporter może być umieszczony np. nad drzwiami. Sygnał pochodzący z czytnika, który ma przy sobie osoba słabowidząca lub niewidoma, jest przechwytywany przez transporter i czytnik sygnalizuje przeszkodę.

Istnieje już kilka typów ultradźwiękowych i laserowych detektorów przeszkód dla niewidomych. Można zaliczyć do nich:

Bat ‘K’ Sonar-Cane - Dalmierz ultradźwiękowy. Sygnalizacja odległości za pomocą dźwięków o różnej wysokości tonów. Zasięg do 5 m. Używany wraz z słuchawkami.

Teletact - Dalmierz laserowy i dalmierz w podczerwieni. Wersje urządzenia z sygnalizacją odległości za pomocą dźwięków lub wibracji. Zasięg do 15 m. Działa na zasadzie ręcznego skanowania przestrzeni.

Ponadto: LaserCane, Miniguide, UltraCane.

Nie pozostawia złudzeń fakt, że chyba najlepszym i najbardziej powszechnym przewodnikiem, jest nadal pies. Jednak w miarę postępu technologii i dążenia człowieka do ułatwienia sobie życia, będziemy mieli do czynienia z w/w detektorami.

Detektory takie można podzielić na 3 rodzaje:

  1. Elektroniczne detektory przeszkód.
  2. Elektroniczne systemy niewizualnej prezentacji obrazów otoczenia.
  3. Systemy nawigacji osobistej o architekturze rozproszonej.

Są to urządzenia o małych rozmiarach, które mogą być trzymane w dłoni lub montowane na białej lasce.

Historia takich elektronicznych detektorów sięga 1964 roku. Pierwszym był Kay Sonic Torch (w polskim tłumaczeniu „Dźwiękowa latarka Kaya”), skonstruowany przez Amerykanina Leslie Kaya. W czasach dzisiejszych, jest udostępniona wersja miniaturowa tego urządzenia o nazwie ‘K’ Sonar-Cane.

Cały czas trwają prace naukowców i medyków nad udoskonalaniem istniejących systemów telenawigacyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących. Powstają nowe projekty z innowacyjnymi rozwiązaniami. W Polsce, w tej dziedzinie jako przodujący, dominuje Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej.

Część danych technicznych i zdjęcie pochodzi z publikacji Politechniki Łódzkiej pt. „Elektroniczne systemy nawigacji osobistej dla osób niewidomych i słobowidzącychPiotra Strumiłło.