MEGAMOCNI

Teraz startuje międzynarodowa Akademia "Kultura bez barier"

akademia kultura muzea projekt

Dodano 2014-02-07 08:43:25 | Autor: Jacek Gibel

Już w najbliższy poniedziałek i wtorek, 10-11 lutego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli odbędzie się pierwsze szkolenie dla muzealników polskich i ukraińskich podnoszące kompetencje w zakresie udostępniania muzeów dla osób niepełnosprawnych – tym razem niewidomych i słabowidzących. Rozpocznie ono najistotniejszą fazę projektu „Muzea bez barier” – Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, realizowanego tu od roku, czyli działalność międzynarodowej Akademii „Kultura bez barier”

Podstawą najbliższego szkolenia jest modelowy program edukacyjny „Myśląc zmysłami – czując rozumem”, autorstwa dr. Marcina Szeląga, wybitego eksperta z Poznania – mówi dyrektor Lucyna Mizera. – Program ten koncentruje się na szczególnym wykorzystaniu zmysłów dotyku, słuchu, węchu i smaku w interpretacji i prezentacji obiektów na wystawach w muzeach. Autor przedstawi m.in. nowoczesne założenia muzeum partycypacyjnego oraz edukacji opartej na dialogu. Teoretyczny wstęp uzupełni blok warsztatów, które prelegent przeprowadzi w praktyce dla osób niewidzących i słabowidzących. Dla muzeów szkolenie daje szansę na rewizję zwyczajowego sposobu organizowania wystaw muzealnych, zmiany pozycji publiczności muzealnej w relacjach z instytucją, otwarcia na grupę, jaką jest środowisko osób słabowidzących i niewidomych.

Uczestnikami szkolenia będą edukatorzy muzealni z Podkarpacia i muzealnicy z Obwodu Lwowskiego, takie bowiem są założenia transgranicznego programu. Jednak w przyszłości planowane jest prowadzenie szkoleń dla wszystkich chętnych. Już dziś napływają zapytania od zainteresowanych z całej Polski i całej Ukrainy.

Warto podkreślić istotny wkład stalowowolskiego koła Polskiego Związku Niewidomych. W drugim dniu szkolenia członkowie koła wezmą udział w prowadzonych przez dra Szeląga warsztatach, które obserwować będą muzealnicy. Dzięki temu teoretyczne założenia sprawdzą się w praktycznym działaniu, a zaprzyjaźnione z Muzeum koło PZN skorzysta z najnowszej oferty edukacyjnej.

Muzeum dzieli się swoim wieloletnim już doświadczeniem w zakresie obsługi gości niepełnosprawnych, a jednocześnie zdobywa nowe kompetencje, zapraszając ekspertów z kraju i zagranicy. W kolejnych szkoleniach, organizowanych przez nas w ramach projektu „Muzea bez barier” pod koniec lutego i w marcu, wezmą udział specjalistki z Anglii i Belgii: Serena Cant podejmie tematykę pracy z osobami z dysfunkcją słuchu, a Mirelle Defreyne – z niepełnosprawnymi intelektualnie – podsumowuje Lucyna Mizera.

(mat.prasowe)