MEGAMOCNI

Test Coopera i Tydzień ruchu w Białej Podlaskiej z udziałem niepełnosprawnych

kondycja ruch zdrowie

Dodano 2013-08-28 08:11:40 | Autor: Emil Kowalski

W ramach Tygodnia Ruchu, 12 października 2013 zorganizowane zostanie  wydarzenie, w które zaangażują mieszkańcy Białej Podlaskiej, instytucje działające na rzecz niepełnosprawnych. Będzie to wspaniała okazja do integracji różnych środowisk i grup społecznych poprzez wykorzystanie aktywności fizycznej. 

Impreza odbędzie się dzięki wsparciu i pomocy członków Klubu Biegacza Biała Biega oraz wielu innych zaangażowanych osób i instytucji. W tym roku spotkają się w plenerze na stadionie bialskiej uczelni Akademii Wychowania Fizycznego aby w atmosferze dobrej zabawy i integracji spędzić dzień uczestnicząc w konkurencjach sportowych i zajęciach grupowych.

Wszyscy uczestnicy spotkania będą mieli możliwość sprawdzenia się w głównym wydarzeniu jakim będzie przeprowadzenie Testu Coopera, jak również w konkurencjach sportowych, w których organizację włączą się wolontariusze - studenci i wykładowcy AWF-u. Chęć uczestnictwa w naszym wydarzeniu potwierdziły również wszystkie ośrodki i instytucje na co dzień współpracujące z osobami niepełnosprawnymi.

W grach będą brały udział osoby sprawne oraz osoby niepełnosprawne, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, uwzględniając ich indywidualne uwarunkowania. Wspólna integracja ma za zadanie rozwój  takich wartości jak szacunek i tolerancja w kontaktach z innymi osobami. Wspólne gry zespołowe kształtują i umacniają rozwój komunikacji grupowej oraz współpracy z innymi osobami.

Główne cele wydarzenia :

  • pogłębianie nieformalnych relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami
  • integracja mieszkańców miasta w ramach różnych grup społecznych
  • udrożnienie kanałów komunikacyjnych pomiędzy nimi
  • kolektywna współpraca niezależnie od wieku, płci, czy też stopnia sprawności
  • zdrowa i bezpieczna rywalizacja sportowa
  • a przede wszystkim dobra zabawa po przez sport

Wszystko odbędzie się na Stadionie AZS-AWF W Białej Podlaskiej.

Udział w wydarzeniu to dla wszystkich uczestników test formy ale również test relacji społecznych i podstawowych wartości społecznych.

To INTEGRACJA OSÓB niePEŁNOSPRAWNYCH TESTEM FORMY, która bierze udział w konkursie „Tydzień Ruchu – Razem rozruszamy Polskę!”. Konkurs ma pokazać, że ruszać może się każdy niezależnie od wieku, płci, statusu, czy poziomu sprawności fizycznej. Wyróżnione zostaną najlepsze imprezy z tym związane.

Informacje nt. tygodnia ruchu na Tydzieńruchu.pl oraz Facebook - https://www.facebook.com/TydzienRuchu