MEGAMOCNI

Uczniowie szkół sandomierskich pokażą jak bez barier można się komunikować

akcje bez_barier integracja Sandomierz

Dodano 2013-09-20 08:22:32 | Autor: Emil Kowalski

W pięciu sandomierskich szkołach, dwóch gimnazjach i trzech szkołach średnich, odbędą się warsztaty w ramach projektu „Trochę kultury – uczymy się razem”, który realizuje Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś. Projekt ma na celu poprawę sytuacji komunikacyjnej pomiędzy osobami zdrowymi a niepełnosprawnymi.

Według przeprowadzonych badań przez Stowarzyszenie, wynika, że osoby niepełnosprawne intelektualnie nie biorą udziału np. w szkoleniach dla osób zdrowych, wspólne działanie, trening.

"Naszym zdaniem wynika to z tego, że osoby niepełnosprawne intelektualnie nie biorą udziału np. w szkoleniach dla osób zdrowych, wspólne działanie, trening, ćwiczenie na przykładzie „żywym” jest efektywniejsze.

Przyczynę tego stanu upatrujemy też w braku umiejętności prawidłowego sposobu komunikacji, braku znajomości podstawowych zasad jak zachować się w stosunku do osoby z niepełnosprawnością, że nie należy się jej bać, braku wiedzy na temat funkcjonowania osób z zaburzeniami. Jest też pewnego rodzaju ignorancja w społeczeństwie dla osób z niepełnosprawnością, wyśmiewanie się z nich, mówienie, że tylko wszędzie im się pomaga."

- czytamy na stronie Stowarzyszenia www.dobrze-ze-jestes-sandomierz.pl .

Głównym zadaniem, jakie postawiono w projekcie „Trochę kultury – uczymy się razem” należy dowartościowanie i docenienie osób niepełnosprawnych i ich roli w życiu społecznym.

Instytucja od początku swojego istnienia, zrealizowała ponad 30 projektów, dzięki którym, bezpośrednio pokazywano społeczeństwu talenty osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich umiejętności, wprowadzano je w życie społeczne miasta, były organizowane wyjazdy dla takich osób do różnych rejonów Polski.

Życie osób niepełnosprawnych jest szczególnie trudne jeśli napotykają oni bariery nawet w takich instytucjach jak urzędy, ośrodki kulturalne, komunikacja miejska a więc w miejscach przeznaczonych i skierowanych dla społeczeństwa. Wydawałoby się, że tam ich nie powinno być, tymczasem personel np. urzędnicy, wymagają tego, aby lepiej ich uświadamiać o tych problemach. Właśnie poprzez swoje działania, Stowarzyszenie organizuje takie projekty w których to biorą udział zarówno osoby niepełnosprawne jak i pełnosprawne. To wtedy ma pełny charakter integracyjny.

Szkolne warsztaty jakie zostaną zorganizowane w Sandomierzu, mają na celu uświadomienie młodzieży o tym wszystkim co wyżej opisano. To wydaje się najlepszą drogą do uzyskania pełnego zrozumienia i uczulenia na problemy osób niepełnosprawnych, gdyż właśnie młody człowiek jest w stanie „przyzwyczaić się i zintegrować” w pełni z innymi. Wśród młodych ludzi, trzeba szerzyć taką świadomość a i oni odważnie mogą mówić o dysfunkcjach innych osób.

Realizacja projektu, ma być zakończona w Urzędzie Miasta w Sandomierzu 25 października. Wtedy odbędzie się podsumowanie wszystkich działań. Zostanie ujawniona lista obiektów przyjaznych dla niepełnosprawnych. Taką właśnie przez cały czas od początku, Stowarzyszenie gromadzi, badając poszczególne placówki. W sierpniu, były rozklejane plakaty informacyjne na ten temat. Natomiast w dniach 26-29 października, będzie roznoszona naklejka - certyfikacja miejsc przyjaznych osobom z niepełnosprawnością.

Całkowite zakończenie działań w ramach „Trochę kultury – uczymy się razem”, będzie miało miejsce 30 października 2013 roku.

info. własne