MEGAMOCNI

Udogodnienia telekomunikacyjne dla niepełnosprawnych

bez_barier prawo telekomunikacja

Dodano 2014-04-15 12:11:51 | Autor: Jacek Gibel

9 kwietnia w Dzienniku Ustaw pod pozycją 464 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych.

Minister Rafał Trzaskowski podkreśla, że wspieranie dostępności nie jest działalnością charytatywną, a narzędziem pobudzenia gospodarki.

Jeszcze do niedawna obowiązek dbania o interesy osób niepełnosprawnych ciążył tylko na przedsiębiorcy wyznaczonym do świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej. Po nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego dotyczy to wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych.

W świetle nowego rozporządzenia w kraju mają zajść następujące zmiany:

W ciągu sześciu miesięcy:

  • regulaminy i cenniki przygotowywane muszą być w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby niepełnosprawne: sporządzane w formacie tekstowym, w formie tradycyjnej – papierowej, w alfabecie Braille`a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym umożliwiającym powiększenie czcionki;
  • w ofercie dostawców mają być modele telefonów (i inne urządzenia końcowe) dostosowane do potrzeb dla osób niepełnosprawnych (rozporządzenie określa ich parametry);
  • dostawca usług ma zapewniać pomoc w skonfigurowaniu urządzenia lub usługi telefonicznej;
  • aparaty publiczne mają być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;

W ciągu 12 miesięcy:

Ok. 500 biur obsługi abonentów ma być dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:

  • mają mieć urządzenia umożliwiające połączenie się z tłumaczem języka migowego lub systemu językowo–migowego on-line albo zapewniać usługi tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego;
  • mają mieć urządzenia umożliwiające powiększenie tekstu i prezentację regulaminu lub cennika;
  • mają być dostępne dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu.

W ciągu 24 miesięcy:

Strony internetowe dostawców usług telefonicznych mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  (standard Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0).

W najbliższych dniach planowane jest także zawarcie porozumienia z izbami zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych, na mocy którego część biur obsługi zostanie wyposażona w pętle indukcyjne ułatwiające osobom niedosłyszącym odbiór informacji dźwiękowych.

Z pełnym tekstem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

zdj. sxc.hu

(inf. własna/mac.gov.pl)