MEGAMOCNI

UE wprowadza wymóg o dostępności transportu kolejowego dla niepełnosprawnych

bez_barier Europa przepisy uchwały UE wymogi

Dodano 2013-03-13 10:12:45 | Autor: Emil Kowalski

Europa Bez Barier to projekt integracyjny Unii Europejskiej, który ma na celu zniesienie możliwie jak najwięcej przeszkód architektonicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych. Pierwszym krokiem zmierzającym ku temu było podpisanie i ratyfikacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Opracowano również w tym celu kompleksową strategię do 2020 roku.

Nieodłączalnym elementem całego przedsięwzięcia jest swobodny dostęp do transportu kolejowego i transportu w ogóle. Obecnie UE wprowadza wymóg, zgodnie z którym nowa lub modernizowana infrastruktura kolejowa musi być łatwo dostępna. Nowe przepisy mają zastosowanie do infrastruktury (np. przejścia wolne od przeszkód, punkty sprzedaży biletów, punkty informacyjne, toalety, itd.).

Nowe przepisy dotyczą infrastruktury (np. przejścia wolne od przeszkód, punkty sprzedaży biletów, punkty informacyjne, toalety, informacje wizualne i głosowe, szerokość i wysokość peronów, pomoc przy wsiadaniu) oraz do wagonów (np. drzwi, toalety, miejsca dla wózków inwalidzkich, informacja).

Na ten temat wypowiedział się wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport  Siim Kallas:

Motywem przewodnim naszej strategii dotyczącej zrównoważonego systemu transportowego wysokiej jakości w Europie jest upowszechnienie dostępu do transportu kolejowego…

nowy wymóg stanowi pierwsze z serii tegorocznych działań Komisji, których celem jest poprawa dostępu osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej do transportu europejskiego. Wiąże się on bezpośrednio z dostępnymi już ogólnounijnymi specyfikacjami technicznymi dotyczącymi dostępności transportu kolejowego, stanowiąc przykład dobrych praktyk dla innych środków transportu. Jest to również wyraz zaangażowania Unii w spełnienie zobowiązań w ramach Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Komisja Europejska przygotowuje obecnie wnioski dotyczące europejskiego aktu w sprawie dostępności, które mają ukazać się w 2013 r. i w których poruszono by kwestię dostępności towarów i usług w UE.

info. własna/ec.europa.eu