MEGAMOCNI

Ulgi rehabilitacyjne - niekorzystne podatki

niewidomi poseł przepisy ustawy

Dodano 2013-01-22 10:25:37 | Autor: Emil Kowalski

Poseł Marek Opioła, wystąpił do Ministerstwa Finansów w sprawie ulgi rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych. Pismo jakie wystosował, dotyczy niekorzystnych zmian podatkowych. Stwierdził w nim, że osoby takie są odmiennie traktowane.

Z ulgi takiej mogą korzystać osoby niewidome z I i II grupą inwalidzką oraz podatnicy, którzy się nimi opiekują, mają ich na utrzymaniu. Mogą oni pomniejszyć swój dochód opodatkowania o wydatki poniesione na opłacenia przewodników, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

W przypadku wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika"

W piśmie zwrócono uwagę na rozbieżność w interpretacji przepisów podatkowych. Urzędy skarbowe kwestionują prawo do ulgi na przewodnika, jeżeli niewidomy podatnik jako osobę pełniącą funkcję przewodnika wskaże bliskiego krewnego.

Niewidomi, skarżą się, że występuje problem z tytułu posiadania psa przewodnika. Natomiast suma 2280 zł jest stanowczo za niska w stosunku do ponoszonych wydatków na utrzymanie przewodnika.

Ministerstwo Finansów, odniosło się do pisma, informując o kwocie 2280 zł jako maksymalna suma jaką można odliczyć w związku z utrzymaniem psa asystującego. Określono również, że przewodnikiem osoby niewidomej może być każda osoba fizyczna. Nie jest istotny ani jej wiek, ani stopień pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną. Nie ma zatem przeszkód do odliczenia od dochodu osoby niepełnosprawnej wydatków poniesionych na opłacenie przewodnika będącego jej krewnym.

inf. własna/nie-pelnosprawni.pl

zdj.sxc.hu