MEGAMOCNI

Unia zwalnia niepełnosprawnych – powiedz STOP!

dyskryminacja praca UE zwolnienia

Dodano 2013-06-26 10:24:08 | Autor: Emil Kowalski

Nie chcemy ograniczeń w pracy! Chcemy pracować! Czujemy się dyskryminowani! Decyzja Unii Europejskiej to dyskryminacja! - to coraz częściej pojawiające się hasła wśród osób niepełnosprawnych. Możesz wyrazić stanowcze NIE!, decyzjom jakie chce podjąć Parlament Europejski. Przeczytaj o akcji zorganizowanej w tym celu.

UE planuje ograniczyć możliwość dofinansowania do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych. Te drastyczne ograniczenia spowodują, że na każde zatrudnione 20 osób, korzystających ze wsparcia PFRON, swoje stanowisko utrzyma tylko 1 osoba. Stowarzyszenie EKON w ramach akcji protestacyjnej rusza z inicjatywą „SkreślMnie”, która ma nie tylko zwiększyć świadomość społeczną, ale także pobudzić polityków do działania przeciw tej ustawie. 

Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym zagrożonym wykluczeniem społecznym. Jego pracownicy pracują w sektorze związanym z ochroną środowiska. W ramach akcji protestacyjnej przeciwko nowej ustawie forsowanej przez Komisję Europejską, EKON rusza z inicjatywą „SkreślMnie”. Akcja uświadamia, co czeka niepełnosprawnych po wejściu ustawy. Poprzez działania internautów skierowane do polityków w mediach społecznościowych, ma zmotywować ich do działania na rzecz zniesienia tego zapisu.
Na stronie www.skreslmnie.pl internauta może poczuć się jak pracodawca, który poprzez zmiany w prawie, będzie musiał zwolnić większość swoich niepełnosprawnych pracowników. Użytkownik ma za zadanie wybrać i skreślić 19 z 20 konkretnych osób. Na stronie znajduje się też petycja, którą będzie można wysłać do polskich polityków oraz do Komisji Europejskiej.
Działania w Social Media na Facebooku i Twitterze opierają się również na schemacie skreślenia. Politykom zależy na uwadze Internautów w mediach społecznościowych, dlatego aby wciągnąć ich do działania przeciw ustawie, internauci są zachęcani do zaprzestania śledzenia ich profilów na Facebooku i Twitterze. Są także proszeni o wysłanie im petycji poprzez zamieszczenie jej na ich kontach w Social Mediach.

System dofinansowania do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnym jest skutecznym rozwiązaniem. Dzięki niemu pracę zyskało aż 240 tys. osób, 18 tys. firm korzysta z dopłat przeznaczonych na ich zatrudnienie. Zmiany forsowane przez KE zakładają wprowadzenie restrykcyjnych limitów kwotowych dla pomocy publicznej, które z 10% PKB danego kraju spadną do poziomu 0,01%. Przepis ten ogranicza drastycznie dofinansowanie do wynagrodzeń dla niepełnosprawnych.

Po 1 stycznia 2014 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie mógł przeznaczyć jedynie 150 mln zł na wsparcie zatrudnienia osób dysfunkcyjnych (obecnie kwota ta wynosi 3 mld zł). Pracodawcy będą zmuszeni do zwalniania pracowników. Szacuje się, że na 20 osób korzystających ze wsparcia PFRON, stanowisko pracy utrzyma tylko 1 osoba, podczas gdy pozostałe 19 będzie musiało odejść z pracy.

Gdy nowe rozporządzenie wejdzie w życie w proponowanym kształcie, zlikwidowany zostanie sprawdzony system wsparcia zatrudnienia, nastąpi redukcja miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, pozbawi się ich niejednokrotnie jedynego źródła dochodu. Zostaną odsunięci od życia publicznego i skazani znów na życie na marginesie społeczeństwa. Praca ma także walory terapeutyczne – pozwala odnaleźć sens życia, wyjść z depresji, czy nauczyć się funkcjonować w społeczeństwie.

- Byłem chory, leki nie dawały żadnych rezultatów, doszła do tego depresja, nie miałem ochoty wyjść z domu. Nagle od przyjaciela dowiedziałem się o możliwości podjęcia pracy w Stowarzyszeniu Ekon. Był to moment przełomowy” – mówi Dariusz, brygadzista w Ekon. - Praca uśmierzyła mój ból, ukoiła rany i tak naprawdę pozwoliła żyć. To kontakt z ludźmi, poczucie samospełnienia i robienia czegoś, co jest potrzebne innym – wspomina.

Takich jak on jest wielu. Praca, która już sama w sobie ma wymiar terapeutyczny, jest bardzo ważna dla osób niepełnosprawnych, gdyż pozwala im zaakceptować siebie i zapomnieć o swoich niedoskonałościach. Dzięki niej mogą uczestniczyć w życiu społecznym, odkrywać swoje zdolności i realizować marzenia. Dzięki pracy Panu Dariuszowi udało się wybrać w Himalaje, gdzie razem z przyjaciółmi podjął próbę zdobycia ośmiotysięcznika Vala Giri. – Widzę, jak inni niepełnosprawni przychodzą do pracy zagubieni i nieszczęśliwi. Tutaj (w Stowarzyszeniu Ekon – przyp. red.) zaczynają spotykać się z ludźmi, cieszyć życiem i normalnie funkcjonować. – podsumowuje Dariusz.


Więcej informacji akcji znajduje się na:


http://skreslmnie.pl/
http://www.ekon.org.pl/