MEGAMOCNI

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przyjazny dla niepełnosprawnych

bez_barier uniwersytet Wrocław

Dodano 2013-06-17 00:25:28 | Autor: Emil Kowalski

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, staje się coraz bardziej przyjazny studentom. Władze uczelni, ogłosiły przetarg na likwidację barier architektonicznych. Chodzi o otoczenie budynków uniwersyteckich przy skrzyżowaniu ulic Ślężnej i Kamiennej.

Pierwszy etap dostosowania, jakim była przebudowa obiektów, został ukończony. Teraz kolej na ich otoczenie. Mają zostać wyrównane chodniki i alejki. Usunięte zostaną progi oraz wyznaczone i przystosowane miejsca do wypoczynku wokół kampusu. Powstaną nowe ławki, specjalnie oznaczone, dla osób na wózkach inwalidzkich.

Wśród innych prac związanych z dostosowaniem uczelni dla potrzeb niepełnosprawnych, znalazły się windy. W chwili obecnej zamontowano 7 takich i kolejna jest w budowie. Przystosowano również toalety. Na parkingach wokół uczelni, wyznaczono 10 miejsc dla niepełnosprawnych. Mogą także, dzięki kartom parkingowym, bezpłatnie parkować w dowolnie wybranych. Ponadto, budynki uczelni są wyposażone w podjazdy dla wózków.

Uniwersytet, dysponuje odpowiednimi pomocami naukowymi a w bibliotece jest zorganizowana specjalna kabina z komputerem specjalnie dostosowanym dla potrzeb niepełnosprawnych (trzy ró1)żnej wielkości klawiatury, duża myszka). Oprócz tego, na uczelni,  jest dostępny inny sprzęt tj. skanery powiększające strony książek, elektroniczny lektor, drukarka brajlowska.

Oprócz wymienionych udogodnień, pojawiły się obniżone lady w bibliotece, przy wejściach na sale, obniżono progi.

Ostatnim wydatkiem modernizacyjnym uczelni, są windy zewnętrzne na potrzeby łączników między budynkami C-1 i C-2 przy ul. Janiszewskiego oraz w akademiku T-15 przy ul. Wittiga.

Koniec wszystkich prac przewidywany jest na pierwszą połowę 2014 r.

Uwaga!

Jesli masz swoje miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych lub niedostosowane do ich potrzeb, możesz takie dodać do naszego zbioru na mapie pod linkiem DODAJ MIEJSCE.

info. własne/Gazeta Wrocław

zdj. Wikipedia