MEGAMOCNI

Urządzenia komputerowe dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy

praca technologie urządzenia

Dodano 2013-05-29 11:12:42 | Autor: Emil Kowalski

Dominacja technologii komputerowych i Internetu w życiu codziennym każdego z nas jest nieunikniona.  Coraz więcej dziedzin życia a także w medycynie czy też w usprawnieniu czynności wykonywanych na co dzień, stosowane są technologie komputerowe.

Z powodzeniem a nawet częściej, usprawnienia techniczne tego typu, wykorzystują osoby niepełnosprawne. Wielu z nich pracuje jako informatycy, obsługują biuro. Te stanowiska stanowią duży odsetek zatrudnionych niepełnosprawnych ze względu na pełną możliwość wykonywania pracy. Pracują osoby nie mogące chodzić, mające problemy z mową i słuchem i w ogóle w poruszaniu się lecz dzięki usprawnieniom w postaci technologii asystujących, mogą oni z powodzeniem wykonywać swoje zadania na komputerze.

Przy obsłudze komputerów dla osób niepełnosprawnych stosuje się systemy i urządzenia dodatkowe, które eliminują wykluczenie w postaci niemożności wykonywania poszczególnych działań.

Ekran powiększający - zdj. flickr.com

Do takich usprawnień należą interfejsy dla osób niepełnosprawnych. W ich skład wchodzi wiele różnych elementów i niektóre z nich to:

  • Specjalnie dostosowane myszki – mogą być obsługiwane za pomocą stóp, to również drążki sterowe, manipulator kulowy, które są łatwiejsze w kierowaniu, kontrolowaniu i użyciu.
  • Klawiatury dla niepełnosprawnych – często na klawiszach jest opisany język “Braille” lub też powiększony rozmiar liter. Niektóre klawiatury są specjalnie powiększone. Mogą być na nich umieszczane specjalne nalepki.
  • Klawiatury ekranowe – obsługiwane przez myszki za pomocą której użytkownik potrafi wyselekcjonować odpowiednie litery.
  • Ekrany ułatwiające czytanie - powiększające ekran są tak zrobione że powiększają poszczególną cześć komputerowego ekranu. Współdziałają z przetwornikami informacji w formie syntetycznego głosu, urządzeniami odczytującymi w systemie języka “Braille”.

Klawiatury specjalne - zdj. flickr.com

Jako dodatkowe usprawnienia, stosowane są odpowiednie programy komputerowe, które przetwarzają tekst w formie audio (dźwiękowej). Dzięki tym programom, można wydawać polecenia za pomocą mikrofonu. Istnieje również, ultra czuła łączność nazywana “hovers”. Pozwala ona na użycie alternatywnej myszki która jest zdolna uaktywnić się przez znalezienie się tylko w jej zasięgu.

To tylko niektóre urządzenia wspomagające. Ich liczba stale się powiększa w zależności od rodzaju niepełnosprawności. 

Odnosząc się do pracy osób niepełnosprawnych, przepisy wyraźnie mówią o dostosowaniu stanowiska pracownika o takim profilu. Tak więc, pracodawca, który zdecydował się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, musi je przestrzegać. Są to koszty które ponosi lecz istnieje możliwość ich refundacji. Wnioski pracodawców o dofinansowanie na tego typu stanowiska, są przyjmowane przez PFRON. Składać je można w Powiatowych Urzędach Pracy. Można zobaczyć warunki tutaj - http://www.pupplock.pl/refundacja-kosztow-wyposazenia-doposazenia-stanowiska-pracy-dla-osoby-niepelnosprawnej-ze-srodkow-pfron .

Można pobrać tu - Warunki dofinasowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej